Tι συμβαίνει με τα «μπλοκάκια»; – Η νέα εγκύκλιος δημιούργησε περισσότερα ακόμη προβλήματα

0
436
Το σίριαλ με τα «μπλοκάκια» αναμένεται να έχει αρκετά επεισόδια ακόμα καθώς και η χθεσινή εγκύκλιος με τις παρεμβάσεις υπέρ των εργαζόμενων έχει φέρει νέα αναστάτωση τόσο στους αμειβόμενους με μπλοκάκι όσο και στα λογιστήρια των επιχειρήσεων.
Ερώτηση 1. Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων με «μπλοκάκι» μπορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να συμμετάσχει στην καταβολή του ασφαλίστρου;
-Α) Οι μισθωτοί που διατηρούν ταυτόχρονα «μπλοκάκι» μέσω του οποίου εισπράττουν αμοιβή από 1-2 εργοδότες,
-Β) οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» που απασχολούνται σε έως 2 εργοδότες.
Οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν μόνο 9,22% (6,67% για σύνταξη και 2,55% για υγεία) επί του εισοδήματος στο «μπλοκάκι», ενώ το υπόλοιπο 17,88% θα το πληρώνει ο εργοδότης/οι εργοδότες τους.
Ερώτηση 2. Αν οι εργοδότες είναι δύο θα επιμερίζεται το 17,88% που αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά;
-Ο καθένας θα πληρώνει την εισφορά που του αντιστοιχεί ανάλογα με την αμοιβή. Δηλαδή αν ο εργαζόμενος λαμβάνει 300 ευρώ τον μήνα από τον Α εργοδότη και 500 ευρώ το μήνα από τον Β, ο Α θα καταβάλει 53.64 ευρώ και ο Β 89.4 ευρώ.
Ερώτηση 3. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ο αμειβόμενος με μπλοκάκι αν ο εργοδότης αρνηθεί να καταβάλλει τη συμμετοχή του;
-Το «μπλοκάκι», εφόσον έχει 1-2 εργοδότες με διαρκή και όχι ευκαιριακή σχέση εργασίας, αναγράφει στο δελτίο πως υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 και ο εργοδότης υποβάλλει ΑΠΔ. Αν ο εργοδότης αρνηθεί τον επιμερισμό, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ΕΦΚΑ. Ο φορέας ενημερώνει τον εργοδότη πως υποχρεούται να πληρώσει εισφορές. Αν ο εργοδότης διαφωνεί προσφεύγει στον ΕΦΚΑ.
Το αρμόδιο όργανο (το οποίο δεν έχει ακόμα στελεχωθεί) θα κληθεί να επιλύσει τη διαφορά. Μέχρι τότε (το υπουργείο εκτιμά ότι η διαδικασία θα διαρκέσει δύο μήνες) ο εργαζόμενος θα πληρώνει μόνο τη δική του εισφορά 9,22% αντί του 26,95% που όριζε η προηγούμενη εγκύκλιος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να επισημάνει ότι η εγκύκλιος μεταφέρει το βάρος στις πλάτες του εργαζόμενου ο οποίος καταγγέλλοντας τον εργοδότη, «ρισκάρει» τη θέση εργασίας του. Ειδικοί εκτιμούν ότι το θετικό μέτρο θα είναι «δώρον άδωρον» καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν θα κάνουν χρήση του.
Αν οι δύο πλευρές αποφασίσουν από κοινού να μην κάνουν χρήση της ευνοϊκής διάταξης, δηλαδή ο εργαζόμενος να καλύψει εξ ολοκλήρου τις εισφορές, δεν προβλέπεται από τον νόμο καμία διαδικασία ελέγχου.
Ερώτηση 4. Πού πρέπει να πληρώσω το 9,22% της αμοιβής μου περιμένοντας να επιλυθεί η διαφορά με τον εργοδότη;
-Σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ θα λάβετε και εσείς ειδοποιητήριο. Θα πληρώσετε στην τράπεζα, σε ένα ΑΤΜ η ηλεκτρονικά με ταυτότητα πληρωμής.
Ερώτηση 5. Αν το αρμόδιο όργανο του ΕΦΚΑ δικαιώσει τον εργαζόμενο, ο εργοδότης θα κληθεί να καταβάλλει αναδρομικά τις εργοδοτικές εισφορές;
-Βεβαίως. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που δικαιωθεί ο εργοδότης αν αποδειχθεί ότι ο αμειβόμενος συνεργάζεται με περισσότερους από δύο εργοδότες. Δηλαδή θα κληθεί επωμιστεί την εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία 26,95%
Ερώτηση 6. Μου ήρθε ειδοποιητήριο να καταβάλω εισφορά ως ελεύθερος επαγγελματίας με βάση το εισόδημα του 2015. Είναι λάθος ή πρέπει να το πληρώσω;
-Είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχουν διαπιστωθεί με την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων. Ο ΕΦΚΑ δεν ξέρει ότι εσείς θέλετε να υπαχθείτε στο άρθρο 39 (επιμερισμός ασφαλίστρου για τα μπλοκάκια). Ωστόσο τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ που έχουν ήδη εκδοθεί για πολλούς εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών δεν αλλάζουν. Ακολούθως κι αφού υποβληθούν στα τέλη Φλεβάρη οι πρώτες ΑΠΔ του 2017 θα αρχίσει να μπαίνει σε λειτουργία η διαδικασία του επιμερισμού των εισφορών και θα ακολουθήσουν συμψηφισμοί. Τα στελέχη του ΕΦΚΑ διαβεβαιώνουν ότι τα λάθη θα διορθωθούν. Οι ειδικοί συμβουλεύουν για να είστε ασφαλιστικά ενήμερος, να πληρώσετε εισφορά «έναντι» (αφού έχετε το δικαίωμα) στο ύψος που να αντιστοιχεί στο 9,22%.
Ερώτηση 7. Είμαι μισθωτός με υψηλό εισόδημα. Διατηρώ παράλληλα και «μπλοκάκι». Δεν με ενδιαφέρει ο επιμερισμός του ασφαλίστρου. Στο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ που ζητάνε να πληρώσω ένα εξωφρενικό ποσό ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σύμφωνα με το νόμο όμως έχω «πλαφονάρει» καθώς πληρώνω εισφορά το ανώτατο όριο 1.580 ευρώ μηνιαίως ως μισθωτός. Τι πρέπει να κάνω;
-Τα ειδοποιητήρια δυστυχώς δεν αλλάζουν. Όταν αποσταλούν οι ΑΠΔ στο τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει συμψηφισμός. Σύμφωνα με τα στελέχη του φορέα τα λάθη θα διορθωθούν το πολύ σε ένα δύο μήνες.
Ερώτηση 8. Έχω υπαχθεί  στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39. Τι θα γίνει αν στο μέλλον αποκτήσω και τρίτο εργοδότη;
-Εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί/ούν ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι προκειμένου να απαλλαγεί/ούν από την ανωτέρω υποχρέωση. Όπως και για κάθε άλλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, στο τέλος εκάστου έτους θα πραγματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως αυτό προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος).
Πηγή : www.pronews.gr