– ΕΦΚΑ (μή μισθωτοί)

Εισέρχεστε στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ Πιέστε εδώ 

Επιλέξτε Εκτύπωση ειδοποιητηρίου (πιστοποίηση μέσω taxisnet)

Εισέρχεστε στο Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet και επιλέξτε :  Συνέχεια στο TaxisNet

Εισέρχεστε στην Πιστοποίηση της υπηρεσίας ΕΦΚΑ με τους προσωπικούς κωδικούς του TaxisNet

ώστε να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της ΗΔΙΚΑ να προσπελάσει τα στοιχεία  (ΑΦΜ) που τηρούνται στη ΓΓΔΕ και έπειτα πιέστε εξουσιοδότηση.

Ακολουθεί η ταυτοποίηση ασφαλισμένου όπου σας ζητάει και το ΑΜΚΑ σας και τελευταία πιέζετε   Είσοδος