4+1 κρίσιμες αποφάσεις πριν την ασφάλιση τους παιδιού σας

0
707

Τα σημεία που θα πρέπει να ξεδιαλύνετε

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν πολλές και εναλλακτικές λύσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων για τα παιδιά: Με εγγυημένες ή όχι αποδόσεις, με σταθερά ή όχι ασφάλιστρα, με ή χωρίς καλύψεις υγείας. Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος για εσάς και τα παιδιά σας εξαρτάται από τις οικονομικές σας δυνατότητες, τις ανάγκες σας αλλά και από μια σειρά κρίσιμων αποφάσεων που θα κληθείτε να πάρετε πριν υπογράψετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τις πιο σημαντικές από τις οποίες σας παρουσιάζει το MoneyGuru.gr.

 

1. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για ασφάλιση; 

 

Τα περισσότερα προγράμματα λήγουν όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 25 ετών. Οπότε όσο πιο σύντομα στην ηλικία του παιδιού ξεκινήσετε την αποταμίευση τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κεφάλαιο που θα λάβει στη λήξη του. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα αποταμιευτικό-ασφαλιστικό πρόγραμμα για το παιδί σας από το πρώτο χρόνο της ζωής του.

 

2. Αποταμίευση ή επένδυση; 

 

Τα παιδικά προγράμματα, όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά προϊόντα αποταμίευσης και δημιουργίας κεφαλαίου, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τα προϊόντα εγγυημένων αποδόσεων στη λήξη τους και τα επενδυτικά προγράμματα unit linked, τα οποία συνδέουν την ασφάλιση με επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην μεν πρώτη περίπτωση είναι γνωστό εξ’ αρχής το ελάχιστο ποσό που θα λάβει το παιδί με τη λήψη της ασφάλισης, αλλά το ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο είναι σχετικά μικρό και κυμαίνεται στα όρια του 2% με 3%. Αντίθετα, στα unit-linked δεν υπάρχει εγγυημένο κεφάλαιο οπότε το ρίσκο είναι υψηλότερο αλλά και οι αποδόσεις μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες.

 

3. Εφάπαξ ή τμηματική καταβολή; 

 

Τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα αποταμίευσης δίνουν δύο επιλογές. Είτε την εφάπαξ καταβολή ενός ποσού κατά την έναρξη του συμβολαίου ή την σταδιακή πληρωμή ασφαλίστρων κάθε χρόνο. Στη περίπτωση επιλογής της ετήσιας καταβολής ασφαλίστρων σημαντικό είναι να ξεκαθαριστεί αν το ασφάλιστρο θα είναι σταθερό ή αν θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, καθώς πολλές ασφαλιστικές έχουν καθιερώσει μια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 2,5% με 3,5% κάθε έτος για προστασία από τον πληθωρισμό. Ακόμη, πολλές εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα έκτακτων καταβολών στο ασφαλιστήριο. Έτσι ο γονιός μπορεί αν κάποια στιγμή έχει την οικονομική δυνατότητα να καταθέσει ένα πρόσθετο ποσό και να ενισχύσει το λογαριασμό του παιδιού, ώστε το τελικό κεφάλαιο που θα εισπράξει να είναι υψηλότερο από αυτό που αρχικά είχε υπολογισθεί.

 

4. Συμφέρει η ασφάλιση υγείας; 

 

Πολλές ασφαλιστικές ταυτόχρονα με το αποταμιευτικό-επενδυτικό συμβόλαιο προσφέρουν και προγράμματα υγείας για το παιδί. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί στο παιδί πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη η οποία περιλαμβάνει νοσηλεία σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, επισκέψεις σε γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις κ.α. Σημαντικό είναι να ελέγξετε αν το ασφαλιστήριο, μετά τη λήξη του, παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί σας να συνάψει ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με τις αντίστοιχες καλύψεις χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητάς του, δηλαδή χωρίς έλεγχο της υγείας του.

 

5. Ποιες επιπλέον καλύψεις να επιλέξω; 

 

Σχεδόν το σύνολο των παιδικών προγραμμάτων δίνουν την δυνατότητα κάλυψης της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του συμβαλλομένου. Με τη κάλυψη αυτή εξασφαλίζεται ότι ακόμη και αν ο γονιός φύγει από τη ζωή η καταστεί ανίκανος για εργασίας το συμβόλαιο θα συνεχίσει να ισχύει κανονικά μέχρι τη λήξη του, χωρίς να καταβάλλονται ασφάλιστρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κάλυψη που εξασφαλίζει το παιδί και η οποία σε πολλά συμβόλαιο είναι υποχρεωτική.

Πηγή