20 εκατ. ευρώ ζητά η ΤτΕ από την International Life Γενικών Ασφαλίσεων

0
585

Προθεσμία το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2016 έδωσε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1606 στην Ασφαλιστική Εταιρεία International Life Γενικών Ασφαλίσεων προκειμένου να καταθέσει σε τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό των τουλάχιστον 20,75 εκατ. ευρώ με σκοπό την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η Επιτροπή υποχρεώνει ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καταβάλει μέχρι τις 30 Ιουλίου 2016 ρεαλιστικό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης προκειμένου τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια να καλύπτουν το επίπεδο της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) ενώ απαγορεύει στην Εταιρεία κάθε συμβόλαιο με έναρξη ισχύος της ασφάλισης από την 15 Ιουνίου ή μεταγενέστερης αυτής, να υπερβαίνει τους 3 μήνες. 

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 8 Ιουνίου 2016 η οποία έκρινε ότι η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία:
  • Κατά τη 31.12.2015 δεν κάλυπτε το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας
  • Δεν διέθετε τα ίδια κεφάλαια επαρκή για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας – ίδια δε για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (MCR) –
  • Ο χρόνος που αποφάσισε η Εταιρεία για να υλοποιήσει το σχέδιο αποκατάστασης των βασικών ιδίων κεφαλαίων στις 30.05.2016 υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο βάσει νόμου
  • Το Σχέδιο Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης προβλέπει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από συγκεκριμένο νέο μέτοχο
  • Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που η Εταιρεία αποφάσισε, θα υπολείπονται του επιπέδου της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR)

Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Πηγή : www.insurancedaily.gr