Χάος με τα φορολογικά στοιχεία των αγροτών

0
525
Αλαλούμ με τα φορολογικά στοιχεία των αγροτών. Δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις, ούτε τιμολόγια, τίποτα που να βεβαιώνει τα έσοδα και τα έξοδα των αγροτών, αν και φορολογούνται σαν να έχουν επιχείρηση.

Ηδη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έδωσε προθεσμία μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015,  για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήριά τους.
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας, Αλέκο Κεχαγιά, δεν έγινε καμία ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, για να ενημερωθούν οι αγρότες για τα νέα φορολογικά δεδομένα.
Υπό τον κίνδυνο απώλειας των επιδοτήσεων, δόθηκε παράταση στο χρόνο υποβολής των μισθωτηρίων χωρίς πρόστιμα. Το υπουργείο έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις για  ένα Νόμο που ψηφίστηκε πριν 596 μέρες.
«Για την ετήσια δήλωση καλλιέργειας, όλοι οι αγρότες, ανεξαιρέτως αν καλλιεργούν μερικές ελιές ή εκατοντάδες στρέμματα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήριά τους για το 2014, με την ευθύνη υποβολής να βαραίνει τους ίδιους τους ιδιοκτήτες εκτάσεων.
Εάν δεν έχουν επίσημα συμβόλαια οι αγρότες, δεν μπορούν να δηλώσουν καλλιέργειες και  να πάρουν δικαιώματα».
Ο ίδιος επισήμανε, ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι αγρότες θα πρέπει να έχουν αποδείξεις, τιμολόγια όλα όσα πρέπει να έχει μία επιχείρηση, καθώς χρειάζεται να δικαιολογηθούν έσοδα –  έξοδα.
«Μέχρι πέρυσι όλα τα αγροτικά εισοδήματα φορολογούνταν με τεκμαρτό τρόπο. Δηλαδή το εισόδημα προσδιόριζε το φόρο για κάθε στρέμμα μέχρι και το 2013.
Από το 2014 καταργήθηκαν όλα αυτά και πλέον εφαρμόζεται η λογιστική οδός. Θα πρέπει όλοι όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα, είτε είναι μικροί αγρότες, είτε έχουν εκατοντάδες στρέμματα στον κάμπο, να βρουν τα έσοδά τους, τις επιδοτήσεις, τις πωλήσεις με έγγραφα και όλα τα έξοδά τους, όπως ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, εφόδια, εργόσημα, για να καταγραφούν στο βιβλίο εσόδων – εξόδων.
«Πρέπει να καταγραφούν κανονικά έσοδα – έξοδα, ώστε να προκύψει ο φόρος και μάλιστα όλα αυτά  πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά, ώστε το υπουργείο να κάνει τη διασταύρωση», συμπλήρωσε.
Την ίδια στιγμή, αναπάντητα παραμένουν μία σειρά από ερωτήματα στο ΣΟΛ Μαγνησίας. Οι λογιστές δεν έχουν λάβει διευκρινιστικές απαντήσεις για το πώς θα φορολογηθούν οι αγρότες στο κομμάτι των επιδοτήσεων, ούτε γνωρίζουν αν αυτές είναι φορολογητέες.
«Ενώ οι αγρότες δεν διατηρούν βιβλία, καθώς θεωρούν ότι δεν χρειάζονται τιμολόγια και ΦΠΑ, στην ουσία υποχρεούται να έχουν.  Πώς διαφορετικά ο λογιστής θα συντάξει τη φορολογική δήλωση του αγρότη; Πώς θα υποστηρίξει τις δηλώσεις χωρίς βιβλία και θα βάλει την υπογραφή του;», κατέληξε.