Φορολογικές δηλώσεις 2016: Πως θα εξασφαλίσετε τις 12 δόσεις

0
447

Υπάρχουν δυο διαφορετικές διαδικασίες για όσους θέλουν αντί τριών δόσεων ανά δύο μήνες να πληρώσουν την εφορία σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δυνατότητα που δίδεται για εξόφληση σε 12 μηνιαίες δόσεις είναι η πάγια ρύθμιση που προβλέπει το άρθρο 43 του 4174/2013. Για να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη ρύθμιση αυτή δεν χρειάζεται να περιμένει να γίνει η οφειλή του ληξιπρόθεσμη. Για όσους όμως υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή θα υπάρξει επιβάρυνση της τάξης του 5% (ετήσιο επιτόκιο).

Για όσους θέλουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση του νόμου 4174/2013 ο φορολογούμενος θα πρέπει απλά να πάει στην εφορία και να συμπληρώσει μια έντυπη αίτηση και μια υπεύθυνη δήλωση για την περιουσιακή και εισοδηματική του κατάσταση. Για την εξόφληση την μηνιαίας δόσης δεν χρειάζεται πάγια εντολή σε τραπεζικό λογαριασμό, αρκεί ο οφειλέτης να πηγαίνει μια φορά τον μήνα στο γκισέ της τράπεζας με την “Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής” που θα πάρει από την εφορία και να πληρώνει το ποσό.

Η δεύτερη ρύθμιση την οποία μπορεί να επιλέξει κάποιος για να πληρώσει σε 12 μηνιαίες δόσεις είναι η υπαγωγή στη ρύθμιση που προβλέπει ο νόμος 4152/2013. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει η οφειλή να καταστεί ληξιπρόθεσμη. Δηλαδή θα πρέπει να έχει παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής τουλάχιστον της πρώτης διμηνιαίας δόσης. Ο φορολογούμενος για να υπαχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση και την περιουσία του, στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι αδυνατεί να πληρώσει το ποσό της διμηνιαίας δόσης.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναφέρει το σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας, το μηνιαίο εισόδημα, κεφάλαια σε επενδύσεις και συμμετοχές κάθε μορφής, τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το αυτοκίνητο ή τα αυτοκίνητα που έχει, πιθανές οφειλές σε ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πηγή : www.gorganews.gr