ΙΔΙΩΤΕΣ

  • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
  • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
  • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
  • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
  • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.