ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Απλογραφικών με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων, ΦΜΥ και Εισοδήματος, και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε
 • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή
 • Κατάρτιση καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Συμβουλές και πλήρη  Φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες
 • Ενημέρωση του πελάτη από το δικό μας Λογιστικό Γραφείο για όποιες νέες φορολογικές -ασφαλιστικές διατάξεις τον  αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων ώστε να γνωρίζετε την φορολογική σας εικόνα πριν τον έλεγχο της εφορίας!
 • Συμβουλευτική  μικρών επιχειρήσεων : Συμβουλευτείτε τα φορολογικά δεδομένα της επόμενης επιχειρηματική σας κίνησης για να γνωρίζετε πως θα επενδύσετε.