Το Νοέμβριο το νέο φορολογικό

0
483

 Σημαντικές επιβαρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους αναμένεται να φέρουν οι αλλαγές στη φορολογία που προωθεί το ΥΠΟΙΚ. Η ένταξη των εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή σε ενιαία φορολογική κλίμακα θα οδηγήσει έως και σε τετραπλασιασμό της επιβάρυνσης στα ενοίκια. Παράλληλα εξετάζεται η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ για όλους, με χαμηλό συντελεστή για το πρώτο κλιμάκιο, και καθιέρωση αφορολόγητου μόνο για στοχευμένες ομάδες πολιτών. Τέλος καταργούνται και οι φοροαπαλλαγές που εξακολουθούσαν να ισχύουν.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο το Νοέμβριο και σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών ήδη βρίσκεται η πρόταση για την φορολόγηση όλων των κατηγοριών εισοδήματος με μία ενιαία φορολογική κλίμακα.

Σήμερα με διαφορετική φορολογική κλίμακα αντιμετωπίζονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις σε σχέση με τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών ή τα εισοδήματα από ενοίκια.Σήμερα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για το εισόδημα τους φορολογούνται με μία κλίμακα τριών εισοδηματικών κλιμακίων και τριών συντελεστών. Για φορολογητέο εισόδημα ως 25.000 ευρώ ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου είναι 22%, για το τμήμα του εισοδήματος από 25.001 ως 42.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 32% και για το υπερβάλλον είναι 42%.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αποκτήσει η κλίμακα προοδευτικότερο χαρακτήρα. Δηλαδή να αυξηθούν τα κλιμάκια και οι συντελεστές ώστε να διαφοροποιείται περισσότερο η φορολογική επιβάρυνση ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται σήμερα ως εξής: Για εισόδημα ως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 11%, ενώ για υψηλότερο εισόδημα ο συντελεστής ανεβαίνει στο 33%. Παράλληλα, η κλίμακα φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει σήμερα φορολογικό συντελεστή 26% για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και για 33% για το υπερβάλλον. Ειδικότερα για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% και μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ εισόδημα.

Πηγή