ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο ΝΟΥΚΟΣ ΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ είναι  άριστα καταρτισμένο, λειτουργεί από το 1997 στον τομέα της λογιστικής και των φορολογικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η κάλυψη του κάθε πελάτη ξεχωριστά στο σύγχρονο και μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Το γραφείο είναι εγκεκριμένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με Αριθμό Μητρώου 53089 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει και ακολουθεί πιστά τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας των Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών έτσι όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3314.

Από το 2020 προσφέρουμε και υπηρεσίες μελέτης επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΔΥΠΑ.  Προγράμματα που παρέχουν επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις, είτε στην έναρξη της λειτουργίας τους είτε στη συνέχεια τους.

Συμπληρωματικές εργασίες α) ασφαλιστικές υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς,   β) λειτουργία κέντρου πληρωμών PAY SPOT σε συνεργασία με την εθνική τράπεζα  για εξοφλήσεις περισσότερων από 150 είδη  λογαριασμών του δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων  και γ) συνεργασία για συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΑΣ : ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ