Τι είναι και ποιες καλύψεις προσφέρει η ασφάλιση Νομικής Προστασίας

0
467

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας με προγράμματα για την οικογένεια, τον επαγγελματία και την επιχείρηση, ασφαλίζει τον κίνδυνο μείωσης της περιουσίας του ασφαλισμένου συνεπεία ενδεχόμενων δαπανών που θα απαιτηθούν για δικαστικές ή εξώδικες νομικές ενέργειές του.

Αφορά στην κάλυψη όλων των αναγκαίων δικαστικών δαπανών και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών, δηλαδή των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων που δημιουργούνται κατά την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση μιας διαφοράς (π.χ. έξοδα κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές διορισμένων πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών, αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, συνολική νομική παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ.

Πρακτικά ο ασφαλισμένος Νομικής Προστασίας έχει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να παρεμποδίζεται από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος και την πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών. Η σημαντική κοινωνική προσφορά της Νομικής Προστασίας αναγνωρίζεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στη Δικαιοσύνη, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Πηγή : www.asfalisinet.gr