Τι είναι η Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος . Τι καλύπτει και τι προσφέρει .

0
440

Η φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος είναι μια ασφαλιστική κάλυψη που είναι μεν προαιρετική αλλά την προσφέρουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες στα βασικά πακέτα ασφάλισης αστικής ευθύνης .

Μέσω αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης οι ασφαλιστικές εταιρίες σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες εταιρίες ασφάλισης οδικής βοήθειας ( χωρίς ωστόσο να αποτελεί η συγκεκριμένη κάλυψη οδική βοήθεια ) αναλαμβάνουν να έρθουν σε τροχαίο ατύχημα και να καταγράψουν το ατύχημα.
Ετσι εφόσον εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα (είτε έχετε ευθύνη είτε όχι για το ατύχημα) θα πρέπει να καλέσετε την φροντίδα ατυχήματος.
Κι αυτό γιατί η εταιρία σας θα έχει πλήρη στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος και τις ζημιές αφού οι συνεργάτες της θα φωτογραφίσουν την περιοχή του ατυχήματος και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από αυτό .
Επίσης σε περίπτωση φιλικού διακανονισμού θα συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα και θα απαλλαγείτε από περιττές διαδικασίες .
Τέλος και το πιο σημαντικό είναι ότι με την φροντίδα ατυχήματος ανεξάρτητα της ευθύνης η μη και στην περίπτωση που έχει προκληθεί ακινησία του οχήματος θα αναλάβουν να το μεταφέρουν στο συνεργείο .
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται μόνο σε τροχαία ατυχήματα και όχι σε άλλες περιπτώσεις που θα πρέπει να έχετε κάλυψη οδικής βοήθειας.

Πηγή