Τι αλλάζει φέτος στην εφορία

0
488

Του Σπύρου Δημητρέλη

Οι φορολογούμενοι που τις τελευταίες εβδομάδες του 2018 έσπευσαν να προλάβουν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και να μεταβιβάσουν ακίνητα κατάλαβαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει συνεργασία με τις ελληνικές φορολογικές υπηρεσίες κοντά στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ουρές, αναμονή, ταλαιπωρία, εκνευρισμός. Ο λόγος; Οι δηλώσεις κάθε είδους φόρου μεταβίβασης ακινήτων διενεργείται με την υποβολή χειρόγραφης φορολογικής δήλωσης καθώς και την υποβολή εντύπων υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Αν και οι περισσότερες πλέον διαδικασίες στην εφορία γίνονται ήδη με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν απομείνει μερικά… υπόλοιπα τα οποία όμως είναι σημαντικά για να γίνει το οριστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη αποσυμφόρηση των εφοριών. Ο προγραμματισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο πεδίο αυτό περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, όπως:

-την ανανέωση του εξοπλισμού των εφοριών και τελωνείων, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

-την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ. Για παράδειγμα έρχεται η  ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών Κεφαλαίου, όπως φόρου χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής, φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.

-την ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων

-τη σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με τα υπόλοιπα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης

-τη διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ., για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή τους

-την ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα Εργάνη) και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στόχος των εφαρμογών αυτών είναι να αντλούνται αυτόματα στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα των φορολογούμενων

-την ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών με την Κτηματολόγιο Α.Ε. προκειμένου η φορολογική διοίκηση να εντοπίζει αδήλωτη ακίνητη περιουσία

-την επέκταση της λειτουργικότητας του TAXInet για υποβολή Έκτακτης Δήλωσης Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης.

-την  ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.

-την  προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων φόρων

-την ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής κοινοποίησης για την καταβολή οφειλής – υπερημερίας του Κ.Φ.Δ. και άλλων ειδοποιήσεων

-την πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω Tablets.

-την υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα (CbC Reporting/DAC4).

-την ανάπτυξη Ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. μέσω TAXISnet.

-το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α

-τη βελτίωση της διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής

-τη διαλειτουργικότητα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων  ICISnet με TAXISnet, όσον αφορά στην αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας

capital.gr