Συνταρακτικά στοιχεία για την φοροδιαφυγή – Πόσα δηλώνουν οι Ελληνες

0
451

Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, ενώ έχει πλέον αρχίσει να γίνεται αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος για τα δημόσια έσοδα, δεν έχει καταφέρει να φέρει στην επιφάνεια την κρυμμένη φορολογητέα ύλη, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους συνεπείς φορολογουμένους, επισημαίνει ο ΣΕΒ σε ανάλυση για τη φοροδιαφυγή που περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

«Στα νοικοκυριά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, χωρίς να φοροδιαφεύγουν, φορολογούνται κατά τρόπο άδικο και κοινωνικά μη βιώσιμο, όταν ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες από αγροτική εκμετάλλευση, ενοίκια, τόκους, μετοχές, κεφάλαιο κλπ. δηλώνουν εισοδήματα που προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας», αναφέρει ο σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις φορολογικές αρχές που παραθέτει ο ΣΕΒ, το εισόδημα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα είναι 74 δισ. ευρώ, ενώ το εισόδημα των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία διαθεσίμου εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται σε περίπου 155 δισ.ευρώ (χωρίς παροχές σε χρήμα και είδος) και το ΑΕΠ της χώρας είναι γύρω στα 175 δισ. ευρώ. Συνολικά 8.517.000 φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα 74 δισ. ευρώ και πληρώνουν φόρο εισοδήματος 8,7 δισ. ευρώ, με μέσο φορολογικό συντελεστή 14,8%. Από τα επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ προκύπτουν τα εξής:

α) το 67% των φορολογουμένων (επί συνόλου 8.517 χιλ.) δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10 χιλ. ευρώ το χρόνο. Το μέσο εισόδημα που δηλώθηκε ήταν 3.055 ευρώ, ή 255 ευρώ το μήνα, και ο μέσος φόρος που πληρώθηκε ήταν 114 ευρώ το χρόνο, ή 3,7%.

β) το υπόλοιπο 1/3 των φορολογουμένων, που δηλώνουν εισόδημα άνω των 10 χιλ. ευρώ το χρόνο, με μέσο εισόδημα 20.322 ευρώ, πλήρωσαν 2.897 ευρώ σε φόρο κατά μέσο όρο ή 14,3%.

γ) το σύνολο των φόρων που πληρώθηκαν από όσους δηλώνουν εισόδημα άνω των 10 χιλ. ευρώ ανήλθε σε 8 δισ. ευρώ, ή 92,5% των φόρων, έναντι των 602 εκατ. ευρώ, ή 7,6% των φόρων, που πλήρωσαν όσοι δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10 χιλ. ευρώ.

δ) το 58% των ελεύθερων επαγγελματιών (επί συνόλου 495.019) δηλώνουν εισόδημα κάτω των 5 χιλ. ευρώ το χρόνο, με μέσο δηλωθέν εισόδημα 840 ευρώ το χρόνο.

ε) το 85% όσων έχουν εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση (επί συνόλου 431.790) δηλώνουν εισόδημα κάτω των 5 χιλ. ευρώ το χρόνο, με μέσο δηλωθέν εισόδημα 602 ευρώ το χρόνο.

Ως προς το αν εξαιρείται το 50% των φορολογουμένων από το φόρο εισοδήματος, ο ΣΕΒ αναφέρει ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ευθέως, καθώς ο ισχυρισμός στηρίζεται σε υπολογισμούς του ΔΝΤ. Εκτιμά ωστόσο ότι δεν πρέπει να είναι μακράν της πραγματικότητας, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 47% των Ελλήνων φορολογουμένων δηλώνει μέσο εισόδημα 1.221 ευρώ το χρόνο και φορολογείται με συντελεστή 0,7%, ενώ το 67% των φορολογουμένων, δηλώνει μέσο εισόδημα 3.055 ευρώ το χρόνο και φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 3,7%.

Τέλος για την εταιρική φορολογία ο ΣΕΒ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 40,3% κατά μέσο όρο, ενώ οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τον 6ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, με το 51% των προ φόρων κερδών τους να απορροφάται στην πληρωμή εταιρικού φόρου (22,4%) και φόρου στην εργασία (27,7%).

Πηγή : www.imerisia.gr