Συμβουλές ασφάλισης – μέρος α’

0
619

ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος : ελέγξτε την κατάσταση της υγεία σας και των επιβαινόντων, μείνετε ψύχραιμοι και ήρεμοι. Αυτό που προέχει είναι να γίνει η σωστή καταγραφή του ατυχήματος. Καλέσετε άμεσα στο τηλέφωνο την φροντίδα ατυχήματος και την τροχαία και δηλώσετε τον ακριβή τόπο του ατυχήματος. Μη μετακινήσετε τα οχήματά, εκτός αν εμποδίζετε την κυκλοφορία. Σε περίπτωση μετακίνησης προβείτε σε φωτογράφηση του τόπου και των οχημάτων. Ερχόμενη η φροντίδα ατυχήματος (δηλαδή ο συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρίας) φωτογραφίζει το μέρος και τα οχήματα, συμπληρώνει για εσάς τα απαιτούμενα έγγραφα (δήλωση ατυχήματος, δήλωση φιλικού διακανονισμού), ελέγχετε και υπογράφεται αντιστοίχως. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να μετακινηθεί το όχημα και διαθέτετε κάλυψης της ρυμούλκησης, κάντε χρήση αυτής.

τί είναι η φροντίδα ατυχήματος : είναι μία προαιρετική κάλυψη και σας παρέχει υπηρεσίες σε περίπτωση ατυχήματος. Συγκεκριμένα μόλις καλέσετε τη φροντίδα ατυχήματος, καταφθάνει ο αρμόδιος συνεργάτης της ασφαλιστικής εταιρίας, που σκοπό έχει να καταγράψει το ατύχημα με ακρίβεια. Φωτογραφίζει τον τόπο και τα οχήματα, κάνει σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, καλεί ασθενοφόρο αν χρειαστεί και συμπληρώνει τα έγραφα του ατυχήματος. Έπειτα αποστέλλει όλα τα έγγραφα στην ασφαλιστική εταιρία σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης του παθόντα. Συμβουλή : σε περίπτωση που δεν καταφθάσει η φροντίδα ατυχήματος, ενημερώστε άμεσα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

τί είναι η ρυμούλκηση οχήματος : είναι μία προαιρετική κάλυψη και σας παρέχει υπηρεσίες αν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Τότε με εντολή σας, έρχεται ειδικό όχημα να ρυμουλκήσει το όχημα σας και να το μεταφέρει στο πλησιέστερο συνεργείο. Μπορεί να σας το μεταφέρει και στην κατοικία σας (όταν το συμβάν είναι σε άλλο Νομό) αλλά πρέπει να αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης.

(συνεχίζεται)

Πηγή : ιδία επεξεργασία