Στο στόχαστρο του ΚΕΑΟ άλλοι 345.000 οφειλέτες των Ταμείων

0
449

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

Διπλάσιο αριθμό οφειλετών  σε σχέση με εκείνο που ήδη “κυνηγάει”, θα πρέπει να “κυνηγήσει” το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) από το επόμενο έτος.

Και αυτό γιατί στο ΚΕΑΟ είναι ήδη ενταγμένοι 303.821 οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την πρόθεση του Υπ. Εργασίας πρέπει να ενταχθούν επιπλέον 344.248 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 5.000 ευρώ.

Μάλιστα το “κυνήγι” αυτό θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και του σημείου της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων,

Η αρχή ένταξης στο ΚΕΑΟ και των οφειλετών με χρέη έως 5.000 ευρώ έγινε ήδη στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό να γίνει και στον ΟΑΕΕ, μιας και προχθές το ΔΣ του απέρριψε την σχετική πρόταση, η οποία έγινε από τη διοίκηση καθ΄υπόδειξη του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστασίου Πετρόπουλου.

Η πρόταση αυτή έγινε “πατώντας” στο νόμο 4172 του 2013 (άρθρο 101 παράγραφος 10), σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται πως με “αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των οικείων Οργανισμών” (σ.σ. ΔΣ των ασφαλιστικών ταμείων) ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, και “η μεταβολή του ύψους του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που μεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο”. Έτσι ενώ μέχρι πρότινος εντασσόταν στο ΚΕΑΟ μόνο όποιος οφειλέτης είχε ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5000 ευρώ, το Υπ. Εργασίας αποφασίζει –με βάση νόμο του 2013- να εντάξει ακόμα και όσους χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το σύνολο των οφειλετών προς τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) ανέρχονταν τον περασμένο Αύγουστο 648.069 άτομα, ανεξαρτήτως ύψους ληξιπροθέσμων χρεών. Επίσης, η έκθεση του ΚΕΑΟ για το γ΄τρίμηνο του 2016 αναφέρει πως στα “μητρώα” του ΚΕΑΟ είναι ενταγμένοι 303.821 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω των 5000 ευρώ έκαστος. Η μεταφορά όλων των οφειλετών των ταμείων, ανεξαρτήτως οφειλής (δηλαδή εν προκειμένω με χρέη και κάτω των 5000 ευρώ) θα προσθέσει επιπλέον 344.248 οφειλέτες στα ‘μητρώα” του ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ η διαδικασία που τηρείται για κάθε ένα οφειλέτη που εντάσσεται στο ΚΕΑΟ είναι βασικά η ακόλουθη :

1. Ενημέρωση του οφειλέτη 

Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η “Πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών”. Στον οφειλέτη που δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών (εξόφληση ή διακανονισμό) αποστέλλεται η “Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών” με την οποία ενημερώνεται ότι αν δεν ανταποκριθεί σε 20 ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης

2.  Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων 

Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

3. Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη 

Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου, η συμπεριφορά του οφειλέτη:

*Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού “έναντι” της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

* η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

4. Αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων (σ.σ. τραπεζών) με ηλεκτρονικά μέσα 

Η κοινοποίηση των κατασχετήριων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης αυτών, καθώς και η αποστολή των Δηλώσεων Τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ανταλλαγής κρυπτογραφημένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Το Κ.Ε.Α.Ο. (με την συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έχει ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των κατασχετηρίων, καθώς και των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Τρίτων και τυχόν κατασχεθέντων ποσών.

Πηγή : www.capital.gr