Π. Κασκαρέλης: Ισχυρή θέση της Υδρογείου και ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τη Solvency II

0
436

Σε λίγες ημέρες, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά υποδέχεται το νέο χρόνο και μαζί του την επίσημη έλευση της Φερεγγυότητας II. Πρόκειται για ένα αναμφίβολα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο στη χώρα μας επιτείνεται από το ευρύτερα αρνητικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

 

Ωστόσο, εκφράζουμε τη σιγουριά μας ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα βγει από αυτό ενισχυμένη και πιο αξιόπιστη, άρα πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες ασφάλισης των Ελλήνων πολιτών μέσα στα επόμενα χρόνια.

 

Για την Υδρόγειο, η προηγούμενη τετραετία υπήρξε περίοδος εντατικής προετοιμασίας και μεγάλων τομών προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης και του εκσυγχρονισμού. Το πρόγραμμα αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί με βασικούς σταθμούς μέσα στο 2015:

 

  • Την επιτυχή συμμετοχή μας στις ασκήσεις υπολογισμού κεφαλαίων και υποβολής των απαιτούμενων αναφορών προς την Εποπτική Αρχή.
  • Την ολοκλήρωση της προσαρμογής των εταιρικών δομών, πολιτικών και διαδικασιών με βάση τις νέες απαιτήσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  • Την ολοκλήρωση του έργου που αφορά τη δυνατότητα προοπτικής εκτίμησης των κινδύνων της εταιρείας και της επίπτωσής τους στη φερεγγυότητά της, σε βάθος τριετίας, βασικό ζητούμενο της Φερεγγυότητας ΙΙ  («Εκτίμηση Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας»). Πρόκειται για ένα έργο του οποίου η αξία και επιτυχής υλοποίηση έτυχε και μίας ευρύτερης, ανεξάρτητης από την ασφαλιστική αγορά, διάκρισης, όπως μπορείτε να διαβάσετε σ’ αυτό το τεύχος (BITE Awards 2015).

 

Τα παραπάνω πιστοποιούν τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και την ισχυρή θέση της εταιρείας αλλά δεν σταματάμε εδώ. Βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν:

– Η επένδυση στο δίκτυο των ασφαλιστικών μας διαμεσολαβητών για την ανάπτυξη των πωλήσεων. Η παροχή σε αυτούς εφοδίων και εργαλείων που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους.

–  Η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους ασφαλισμένους μας, μέσα από προσιτά σφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές τους ανάγκες και νέες σύγχρονες υπηρεσίες. Η έναρξη του ηλεκτρονικού underwriting, οι ευέλικτοι τρόποι πληρωμής και οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών.

Πηγή : www.insuranceworld.gr