Πότε και πώς μπορείτε να εισπράξετε άμεσα την επιστροφή φόρου

0
393

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έλαβαν μέσω του συστήματος TAXISNET πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υπέβαλαν φέτος έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν άμεσα τα ποσά των επιστροφών φόρου που αναγράφουν τα συγκεκριμένα σημειώματα. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν αφήσει απλήρωτη καμία απολύτως οφειλή προς το Δημόσιο, είτε ληξιπρόθεσμη είτε μη ληξιπρόθεσμη, και εφόσον δεν έχουν εκκρεμότητες με ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η είσπραξη του ποσού της επιστροφής είναι εφικτό να γίνει άμεσα, ακόμη κι αν το εκδοθέν εκκαθαριστικό δεν περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο για την είσπραξη του ποσού μέσω του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού. Ο φορολογούμενος, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί απλώς να προσέλθει στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού του. Επιδεικνύοντας την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό στον αρμόδιο υπάλληλο, εκείνος θα προχωρήσει σε έναν σύντομο τυπικό διασταυρωτικό έλεγχο και στην συνέχεια θα καλέσει τον φορολογούμενο να υπογράψει το σχετικό υπηρεσιακό έντυπο της Δ.Ο.Υ. μέσω του οποίου επικυρώνεται η καταβολή της επιστροφής. Στη συνέχεια ο υπάλληλος θα του εκδώσει το σχετικό διπλότυπο έγγραφο, το οποίο αποτυπώνει την πράξη της επιστροφής του φόρου. Ο φορολογούμενος πρέπει στη συνέχεια να μεταβεί στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσει στον ταμία το διπλότυπο. Ο ταμίας θα παραλάβει το διπλότυπο, θα το υπογράψει και στη συνέχεια θα του καταβάλει το ποσό της επιστροφής σε μετρητά! Έτσι απλά!

Πηγή : www.money-money.gr