Πρόστιμα σε όσους δεν ζητούν απόδειξη

0
475

Στο υπουργείο Οικονομικών αναζητούν τρόπους για να μειώσουν το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για μη έκδοση απόδειξης . Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και η επαναφορά της συνυπευθυνότητας των καταναλωτών για τη μη λήψη απόδειξης.Με το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς σε κάθε παράβαση μη έκδοσης απόδειξης που διαπιστώνουν οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ εφόσον η επιχείρηση που υπέπεσε στην παράβαση τηρεί απλογραφικά βιβλία (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.Τα πρόστιμα αυτά θεωρούνται από το υπουργείο Οικονομικών υψηλά καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να τα πληρώσουν στο δεκαπλάσιο αν διαπιστωθεί για παράδειγμα ότι δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις σε πολλαπλούς πελάτες.

Πηγή