Προκαταβολή φόρου αγροτών

0
499

Σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το θέμα του υπολογισμού της προκαταβολής φόρου των αγροτών απάντησε η Υφυπουργός Οικονομικών κα Αικ. Παπανάτσιου, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και το παλιότερο σχετικό άρθρο του κόμβου
Αναλυτικά η απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 προβλέπεται ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.
Επιπρόσθετα, με την παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.4389/2016 ορίζεται ότι η μείωση του φόρου της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.
Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ισχύει γενικά για όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και είναι γενικός κανόνας ότι η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μετά την μείωση φόρου (όπου αυτή προβλέπεται) στο καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι πριν από αυτή.
Συνεπώς η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μετά την μείωση φόρου στο καθαρό αγροτικό εισόδημα. Αυτό σημαίνει πως η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μετά την μείωση φόρου που προβλέπει το άρθρο 16 του ν.4172/2013 για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες (κατ εφαρμογή της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.4389/2016) και όχι πριν από αυτή

Πηγή: www.taxheaven.gr