Ποιον τύπο εταιρείας να επιλέξω;

0
606

Η επιλογή του σωστού τύπου εταιρείας (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, ειδικά στο οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης Ελλάδας που χαρακτηρίζεται από πολλές και ποικίλες προκλήσεις.

Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι στην Ελλάδα περίπου οι μισές από τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται βάζουν λουκέτο μέσα στην πρώτη πενταετία και λιγότερες από το 25% καταφέρνουν να επιβιώσουν πέραν της δεκαετίας.

Σε αυτό, παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως η αρχική ιδέα, το κεφάλαιο, οι συνθήκες δανεισμού, οι ρυθμοί ανάπτυξης, η δυνατότητα εξαγωγών, η γραφειοκρατία, αλλά και ο τύπος της επιχείρησης, ο οποίος ανάλογα την περίπτωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ασφαλή κι επιτυχημένη πλοήγηση της εταιρείας ακόμα και στις πλέον αντίξοες επιχειρηματικές, φορολογικές και οικονομικές συνθήκες.

Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα από λογιστές, δικηγόρους, φοροτεχνικούς και συμβούλους του AS network θα σας οδηγήσει με ασφάλεια και απόλυτη συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία στην καλύτερη επιλογή για το στήσιμο της επιχειρηματικής σας προσπάθειας και την ίδρυση της εταιρείας σας, καλύπτοντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο κάθε ανάγκη στο παρόν και προνοώντας για τις προκλήσεις του μέλλοντος!

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για το είδος της επιχείρησης που ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε, ώστε να έχετε μια πρώτη συγκριτική ένδειξη και καλέστε μας για περαιτέρω πληροφορίες:

Συγκριτικός Πίνακας επιχειρηματικών σχημάτων:

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Είδος Επιχείρησης

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε

Ο.Ε

Ε.Ε.

Ατομική

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κεφαλαιουχική

Κεφαλαιουχική

Κεφαλαιουχική

Προσωπική

Προσωπική

Προσωπική

1

Ελάχιστο Κεφάλαιο

1€

0€

24.000€

0€

0€

0€

2

Εισφορές σε είδος

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

3

Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

4

Ελάχιστος αριθμός μετόχων/εταίρων

1

1

1

2

2

1

5

Ευθύνη μετόχων/εταίρων

           Όχι

Όχι

Όχι

Απεριόριστη

α. Ομόρρυθμοι ευθύνονται με την  Προσωπική τους περιουσία

β. Οι Ετερόρρυθμοι ευθύνονται έως του ποσού της εισφοράς τους

Απεριόριστη

6

Εκπροσώπηση και διαχείριση

α. Η Συνέλευση εταίρων και

β. Οι διαχειριστές της

α. Η Συνέλευση εταίρων και

β. Οι διαχειριστές της

α. Η Γενική Συνέλευση και

β. Το Δ.Σ.

Οι Εταίροι της

Οι Ομόρρυθμοι Εταίροι της (εκτός αν συμφωνηθεί κάτι άλλο)

7

Διάρκεια

Max. 12 έτη

Ορισμένου χρόνου

Ορισμένου χρόνου

(>50 ετών συνήθως)

Αορίστου

Αορίστου

Αορίστου

8

Σημεία Έναρξης – Σύστασης

 

ΓΕΜΗ

Μέσω Συμβ/γράφου

Μέσω

Συμβ/γράφου

ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ

Στη Δ.Ο.Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε

Ο.Ε

Ε.Ε.

Ατομική

9

Υποχρεωτική παρουσία Δικηγόρου εφόσον απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

10

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

11

Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του Κεφαλαίου

Όχι

Όχι

1 τοις χιλίοις

Όχι

Όχι

Όχι

 

Β. Φορολογία ανά τύπο Εταιρείας

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

0.Ε.

Ε.Ε.

Μ.Κ.Ο.

Ατομική

1

Φόρος εισοδήματος Ν.Π.

29%

29%

29%

29%

29%

29%

Με την κλίμακα

2

Φόρος σε Μερίσματα / Διανεμόμενα κέρδη

15%

15%

15%

0% / 15%

(αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία)

0% / 15%

(αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία)

0%

0%

3

Προκαταβολή Φόρου

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Τέλος Επιτηδεύματος

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

650€

 

Γ. Πλεονεκτήματα

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

0.Ε.

Ε.Ε.

Ατομική

1

Απουσία Ελάχιστου Κεφαλαίου

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

2

Απλή και γρήγορη έναρξη μέσω ΓΕΜΗ

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

3

Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

4

Χρηματοδότηση μέσω του Χρηματιστηρίου

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

5

 

Κόστος Ίδρυσης

 

Χαμηλό

Μέτριο

Μέτριο

Χαμηλό

Χαμηλό

Χαμηλό

 

Δ. Μειονεκτήματα

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

0.Ε.

Ε.Ε.

ΑΤΟΜΙΚΗ

1

Υψηλό Λειτουργικό Κόστος

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

2

Αδυναμία άντλησης Κεφαλαίων από Χρηματιστήριο

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

3

Τήρηση ταμείου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

4

Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

(εκτός εάν

ο τζίρος είναι μεγαλύτερος του 1.500.000€)

Όχι

(εκτός εάν

ο τζίρος είναι μεγαλύτερος του 1.500.000€)

Όχι

5

Δύσκολη μεταβίβαση μεριδίων

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

6

Υποχρεωτική Ασφάλιση Εταίρων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

 

Μόνο οι διαχειριστές

και

ο μοναδικός εταίρος

Ναι

Τα μέλη του Δ.Σ. που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3%

Ναι

Ναι

Ναι

 

asnetwork.gr