Ποιοί θα πληρώσουν αναδρομικό χαράτσι

0
469

Του Σπύρου Δημητρέλη

Ένα ανέλπιστο φορολογικό έσοδο ανακάλυψαν στο υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα δώσει μια μικρή ανάσα στο δημόσιο ταμείο, που βρίσκεται προ πολλού στο κόκκινο. Πρόκειται για το ποσό των περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων –είναι το όνομα του χαρατσιού όπως μετεξελίχθηκε το 2013- και το οποίο αναμένεται να βεβαιωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το αναδρομικό χαράτσι αφορά κατά κύριο λόγο ποσά του έκτακτου τέλους ακινήτων τα οποία όμως είτε δεν είχαν βεβαιωθεί καθόλου είτε είχαν βεβαιωθεί σε λανθασμένο όνομα, είτε οι φορολογούμενοι δεν είχαν πληρώσει εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα κάποια δόση του χαρατσιού να μεταφερθεί στην εφορία.

Πιο συγκεκριμένα αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν χαράτσι για το 2013 είναι:

-όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα τα οποία έχουν μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. ενοικιαστή) που δεν πλήρωσε κάποια δόση ή το σύνολο του χαρατσιού για το 2013. Στις περιπτώσεις αυτές το χαράτσι μεταφέρθηκε στην εφορία και βεβαιώθηκε στο όνομα του ενοικιαστή ή του ιδιοκτήτη εφόσον η εφορία είχε στοιχεία που να οδηγούσαν στον πραγματικό ιδιοκτήτη. Σε πολλές περιπτώσεις ο ενοικιαστής πήγε στην εφορία και υπέβαλε δικαιολογητικά με τα οποία υποδείκνυε τον πραγματικό ιδιοκτήτη.

-όσοι ιδιοκτήτες άφησαν απλήρωτη κάποια δόση του ΕΕΤΑ το οποίο εισπράττονταν μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως και το τέλος Ιουνίου του 2014

-όσοι διέκοψαν την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν πληρωθούν όλες οι δόσεις του ΕΕΤΑ

Το αναδρομικό χαράτσι αφορά περισσότερα από ένα εκατομμύριο ακίνητα και οι ιδιοκτήτες τους πρόκειται σύντομα να λάβουν σχετική ειδοποίηση μέσω email από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό που τους έχει βεβαιωθεί θα μπορούν να το πληροφορηθούν μέσω του taxisnet στην υπηρεσία «Στοιχεία οφειλών» όπου θα του δίνονται και πληροφορίες για τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο που του βεβαιώθηκε στο χαράτσι. Για την πληρωμή του τέλους θα δοθεί στους οφειλέτες διορία περίπου ενός μήνα (π.χ. έως το τέλος Απριλίου).