Ποιες είναι οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ;

0
413
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει για το 2016. Οι αλλαγές είναι: Σε πέντε δόσεις ο ΕΝΦΙΑ, Για φέτος  θα ισχύσει η έκπτωση του 20% για τους κενούς μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους, έκπτωση 50% ισχύει για:

– Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 9.000 ευρώ για τον άγαμο, ενώ προστίθενται 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και για κάθε παιδί.

– Η αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον παντρεμένο και τις 200.000 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά.

– Η επιφάνεια των κτισμάτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

απαλλάσσονται:

– Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),

– Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων να ισούται ή να υπερβαίνει τα τρία.

– Ο φορολογούμενος, ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Πηγή