Ποια μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών

0
486

Σε προηγούμενο άρθρο «Πώς φορολογούνται τα μπλοκάκια»  είχαμε αναφέρει ότι το εισόδημα ορισμένων επαγγελματιών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με έγγραφη σύμβαση παροχής Υπηρεσιών ή σύμβαση έργου φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και μάλιστα υποχρεωτικά εφόσον συντρέχουν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις.

Μια από τις προϋποθέσεις είναι και ότι δεν έχουν την εμπορική δραστηριότητα.

Αλλά τι σημαίνει εμπορική δραστηριότητα;

Ποιοι είναι αυτοί που την έχουν και ποιοι όχι;

 

Με την ΠΟΛ.1047/12.02.2015 έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και διευκρινίζει ποια επαγγέλματα έχουν και ποια δεν έχουν την εμπορική δραστηριότητα. Ποιες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου οι αμοιβές τους θα φορολογηθούν με την κλίμακα των επαγγελματιών.

  • Αμοιβές αντιπροσώπων
  • Αμοιβές πρακτόρων
  • Αμοιβές μεσιτών
  • Αμοιβές ή προμήθειες για την σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς (αντιπρόσωποι οίκων εξωτερικού), μεταφορέων μεσιτών πρακτόρων διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών επιχείρησης με αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κ.τ.λ.) υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων κ.τ.λ.

Ποιοι δεν έχουν την εμπορική δραστηριότητα;

Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

Άρα όσοι δεν έχουν την εμπορική δραστηριότητα και πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε προηγούμενο άρθρο, «Πώς φορολογούνται τα μπλοκάκια», θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.

Όσοι έχουν την εμπορική δραστηριότητα θα φορολογηθούν με 26% ή 33% από το 1€, αφού από τα ακαθάριστα έσοδα τους αφαιρεθούν οι δαπάνες (έξοδα) επιχειρήσεων (καθαρά κέρδη).

Ως δαπάνες σε γενικές γραμμές θεωρούνται όλες εκείνες που έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

  1. Γίνονται προς όφελος της επιχείρησης
  2. Αφορούν πραγματική συναλλαγή της επιχείρησης
  3. Έχουν γίνει οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης και υπάρχουν τα προβλεπόμενα παραστατικά      Πηγή