Πληρώθηκε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης σε 380.000 δικαιούχους

0
535
Στους 380.000 ανέρχονται οι δικαιούχοι που πληρώθηκαν σήμερα το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών, τα ποσά του επιδόματος που αντιστοιχούν στις δαπάνες αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τις οποίες πραγματοποίησαν έως πριν λίγες ημέρες και έχουν δηλωθεί στο σύστημα «Ηφαιστος» Η πληρωμή έγινε μετά από την απόφαση εκταμίευσης δαπάνης ποσού εκατόν έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (106.133.359,52) που καταβλήθηκε μέσω των τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Σύμφωνα με την απόφαση Χουλιαράκη δόθηκε εντολή έκδοσης συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος με το ανωτέρω ποσό στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Υπολόγου Συμψηφισμών, οικονομικού έτους 2016, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών του ειδικού φορέα 200- ΚΑΕ 2732 «Επίδομα θέρμανσης» για την τακτοποίηση της δαπάνης αυτής. Η πληρωμή αφορούσε όσους είχαν υποβάλει αίτηση εως το τέλος του 2016 και για αγορές πετρελαίου εως τις 12 Ιανουαρίου 2017. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις ή πρόκειται να υποβάλουν αιτήσεις από την 1/1/2017 έως και την 31/5/2017 θα εισπράξουν τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Πηγή : www.dikaiologitika.gr