«Πιλότος» για το Περιουσιολόγιο το νέο Πόθεν Εσχες

0
412

«Πιλότος» για το Περιουσιολόγιο το νέο Πόθεν Εσχες – Δηλώνονται και τα λεφτά κάτω απο το «στρώμα» Ως «Πιλότος» για το περιουσιολόγιο αποτελεί η δήλωση τιμαλφών και μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος – τα λεγόμενα χρήματ κάτω απο το στρώμα – αποτελεί το νέο έντυπο δήλωσης Πόθεν Εσχες που εφαρμόζεται για τους υπόχρεους από 1-1-2016. AdTech Ad Χρυσαφικά, πολύτιμους λίθους αλλά και τα χρήματα άνω των 15.000 ευρώ που ενδεχομένως φυλάσσουν οι Έλληνες στα σπίτια τους ή σε θυρίδες τραπεζών, καλούνται να δηλώσουν το επόμενο διάστημα ηλεκτρονικά όσοι εκ των φορολογούμενων είναι υπόχρεοι πόθεν έσχες. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών η οποία εξεδόθη και ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet με τους σχετικούς κωδικούς που διαθέτει ο φορολογούμενος. Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων καθορίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2016. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν τα μετρητά που διακρατούν εφόσον ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ, καθώς και τα πολύτιμα αντικείμενα εφόσον η συνολική τους αξία ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά θα ισχύουν αθροιστικά ανά νοικοκυριό συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ανήλικων τέκνων. Επιπλέον όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, για την διευκόλυνση της συμπλήρωσης της δήλωσης θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος (E1και E9). Να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή, δηλαδή η υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες από βουλευτές, δημοσιογράφους, κρατικούς λειτουργούς κ.α., αποτελεί στην ουσία πιλότο για τη δημιουργία και εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι και το οποίο έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλεται από τους υπόχρεους από την 1-1-2016 ηλεκτρονικά και σε αυτή πέραν των καταθέσεων και των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «να δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα». Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν στο κάδρο των ελέγχων και κεφάλαια εκτός τραπεζών ή εντός θυρίδων, καθώς και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Οι παραπάνω αλλαγές στο έντυπο του «πόθεν έσχες» θεωρούνται προάγγελος του νέου ηλεκτρονικού περιουσιολογίου που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους και στο οποίο με βάση τους σχεδιασμούς θα υποχρεούνται να δηλώνουν αναλυτικά τη συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία τους, ακόμα και τα μετρητά που έχουν στο σπίτι τους, ή κοσμήματα, διαμάντια, πίνακες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Η κοινή υπουργική απόφαση που περιγράφει τη διαδικασία, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων αλλά και των ανήλικων τέκνων τους, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: • Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του, καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση. • Κατά την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος οφείλει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με τη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο τα βασικά στοιχεία αυτού, δηλαδή ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο. • Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων, καθώς και πλωτών και εναέριων μέσων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του αντίγραφο της δήλωσης, ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

Πηγή : www.dikaiologitika.gr