Πετάει η υγεία, βουλιάζει το αυτοκίνητο

0
441

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία για την ασφαλιστική παραγωγή του Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε μείωση κατά -5,4% στο σύνολο των εργασιών.

Ο Κλάδος Ζωής συνεχίζει την αυξητική του πορεία, η οποία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014. Έτσι τον Ιανουάριο του 2015 σημείωσε αύξηση κατά 14,6% έναντι του Ιανουαρίου του 2014. Ο κλάδος Υγείας συνεχίζει να επιδεικνύει θεαματικά αποτελέσματα, καταγράφοντας αύξηση 27%. Πολύ καλά τα αποτελέσματα και για τις κλασικές ασφαλίσεις Ζωής (+15,2%), Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (+8,3%) και για τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά (+9,7%).

Αντίθετα στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών τα πράγματα παραμένουν δυσάρεστα, καθώς η συνολική παραγωγή του κλάδου τον Ιανουάριο του 2015 εμφανίζει μείωση κατά -18% έναντι του Ιανουαρίου του 2014. Πιο αναλυτικά, έχουμε μείωση -18,5% στον κλάδο Χερσαίων Οχημάτων, -24% στον κλάδο Αστικής ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων, -18,3% στον κλάδο Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, -8,5% στη Νομική Προστασία, -5,6% στον κλάδο Βοήθειας. Θετικό πρόσημο εμφανίζει ο κλάδος Ασφάλισης Πλοίων με αύξηση 18,5%, Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων με 3,8%, η Γενική Αστική Ευθύνη με 2,9% και ο κλάδος Πιστώσεων με 37,9%.

Όσον αφορά στις επιστροφές ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων, η τάση παραμένει πτωτική τόσο στον κλάδο Ζημιών όσο και στον κλάδο Ζωής.

Πηγή