Ο «παραλογισμός» της υπερφορολόγησης “σκοτώνει” την έντιμη επιχειρηματικότητα

0
458

Για «παραλογισμό» της φοροεισπρακτικής πολιτικής κάνει λόγο το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τονίζοντας ότι η υπερφορολόγηση «σκοτώνει» την έντιμη επιχειρηματικότητα.

Χαρακτηριστικά της υπερφορολόγησης, σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, είναι όχι μόνο οι de facto υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, αλλά και  η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, τα λουκέτα, η απόσυρση επαγγελματικής ιδιότητας από την αγορά, η μετανάστευση επιχειρήσεων και εργαζομένων κ.ο.κ.

Ως αποτέλεσμα, επισημαίνεται στη συνέχεια, οι οργανωμένες επιχειρήσεις υφίστανται τις επιπτώσεις της φορολογικής τους συνέπειας καθώς ο ανταγωνισμός οξύνεται με άλλες επιχειρήσεις που καταφεύγουν στην φοροδιαφυγή και την αδήλωτη και απλήρωτη εργασία για να επιβιώσουν.

Την ίδια ώρα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, χωρίς να φοροδιαφεύγουν, φορολογούνται κατά τρόπο άδικο και κοινωνικά μη βιώσιμο, «όταν ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες από αγροτική εκμετάλλευση, ενοίκια, τόκους, μετοχές, κεφάλαιο κλπ, δηλώνουν εισοδήματα που προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας».

Κατά τον ΣΕΒ, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, ενώ έχει πλέον αρχίσει να γίνεται αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος για τα δημόσια έσοδα, δεν έχει καταφέρει να φέρει στην επιφάνεια την κρυμμένη φορολογητέα ύλη, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους συνεπείς φορολογουμένους.

Ενδεικτικά, όταν οι επιχειρήσεις σε 32 ευρωπαϊκές χώρες φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 40,3% κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τον 6ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, με το 51% των προ φόρων κερδών τους να απορροφάται στην πληρωμή εταιρικού φόρου (22,4%) και φόρου στην εργασία (27,7%).

Επίσης, το 92,5% των φορολογικών εσόδων φυσικών προσώπων καταβάλλεται από το 33% των φορολογουμένων που δηλώνουν εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ το υπόλοιπο 67% των φορολογουμένων δηλώνει μέσο ετήσιο εισόδημα 3.055 ευρώ ή 255 ευρώ τον μήνα, και πληρώνουν μέσο φόρο 114 ευρώ, ή 9,5 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, το εισόδημα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα είναι 74 δισ. ευρώ όταν το εισόδημα των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία διαθεσίμου εισοδήματος της ΕΛΣΤΑΤ,  ανέρχεται σε 155 δισ. ευρώ  περίπου και, όταν το ΑΕΠ της χώρας είναι γύρω στα 175 δισ. ευρώ.

Πηγή : www.pronews.gr