– Οφειλές, πληρωμές και επιστροφές Δ.Ο.Υ.

 

Από την πλατφόρμα αυτή μπορείτε:

  • να ενημερωθείτε για τις οφειλές σας σε ρύθμιση και εκτός ρύθμισης
  • να ενημερωθείτε για τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και για τις επιστροφές φόρων που αναμένεται να κατατεθούν στον IBAN που έχετε δηλώσει ή να συμψηφιστούν με φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές σας
  • να πληρώσετε φορολογικές οφειλές σας με κάρτα πληρωμών ή μέσω IRIS online payments
  • να ρυθμίσετε τις οφειλές σας
  • να ενημερώνεστε για τις οφειλές σας και για τις κινήσεις σας σε αυτές, καθώς και για τις πληρωμές ή επιστροφές σε εσάς, σε συγκεκριμένο μήνα

ΕΙΣΟΔΟΣ