Οι 9 οικονομικοί και στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Πίστης

0
405

της Ελενας Ερμείδου

Τέσσερις είναι οι οικονομικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Πίστης για το 2021 και πέντε οι στρατηγικοί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Διοίηση της Εταιρείας κατά την χτεσινή συνέντευξη Τύπου. 

Στους στρατηγικούς στόχους, η Ευρωπαϊκή Πίστη στοχεύει:

  • να αυξήσει τα έσοδα επενδύσεων στα 7 εκατομμύρια ευρώ
  • να μειώσει το κόστος λειτουργίας 14%
  • να αυξήσει την παραγωγή της 7,1% καθώς και
  • Να επιτύχει στον κλάδο αυτοκινήτου αποζημιώσεις <του 60%, ΝΠ Ζωής <65%, ΝΠ Ομαδικών 80%, Ομαδικών ,70%, λοιπών κλάδων, 35%

Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι 2021 είναι:

  • Διασφάλιση της οντότητας της εταιρείας και των συμφερόντων των ασφαλισμένων, εργαζομένων και των μετόχων με κάθε νόμιμο πρόσφορο μέσο
  • Η συνεχής συνειδητή δράστη επίτευξης του ‘ονείρου’ της εταιρείας, όπως έχει προσδιοριστεί και η διαμόρφωση μίας ενιαίας κουλτούρας προσανατολισμού προς το ‘όνειρο’
  • Η αύξηση των μεγεθών της εταιρείας σύμφωνα με το τριετές Επιχειρηματικό σχέδιο 2020-2022 και η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρηματοδότηση της
  • Η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της και την μείωση του κόστους παροχής τους.
  • Η ανάδειξη της εταιρείας ως εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών ως προς το μέγεθος, τη φερεγγυότητα, τη θέση, την αξιοπιστία, την πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την κοινωνική προσφορά.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που διέγραψε μέσα στο 2020, το πρώτο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις έγραψε συνολική αύξηση παραγωγής 0,5% έναντι του 2020 στα 52.522 ευρώ. Στα επιμέρους , αύξηση 17,3% στους λοιπούς κλάδους ζημιών, 0,2% στον κλάδο αυτοκινήτου και -3,2% στις ασφαλίσεις ζωής .

Η εταιρεία σύμφωνα τις λογιστικές καταστάσεις την 31 Δεκεμβρίου 2020 διαθέτει 812.464 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 3.540 χιλιάδων

Πηγή