ΟΑΕΕ: Πώς μπορούν οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ

0
580

Ο ΟΑΕΕ με μια σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων, δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του, να εξυπηρετούνται είτε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή τους, είτε μέσω ΚΕΠ, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία και τις άσκοπες εργατοώρες περιμένοντας στις “ουρές” του ασφαλιστικού ταμείου.

α) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μέσω του ιστότοπου του Οργανισμού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να:

– υπολογίσουν προσεγγιστικά το ποσό της σύνταξης για τα πρώην ταμεία που συγχωνεύθηκαν στον ΟΑΕΕ δηλ. ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ

– εκτυπώσουν βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών του προηγούμενου έτους

– εκτυπώσουν τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων

– εκτυπώσουν βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων για φορολογική χρήση

– παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πορεία εξέλιξης του συνταξιοδοτικού αιτήματός τους.

β) Εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ:

Δίνεται η δυνατότητα μέσω ΚΕΠ να πραγματοποιείται η χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών συνταξιούχου, εισφορών ασφαλισμένου και τρίμηνου ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων.

γ) Δυνατότητα εξυπηρέτησης σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα

Ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση και επαγγελματική έδρα ή κατοικία του ασφαλισμένου, παρέχεται η δυνατότητα να εκτυπωθεί:

– Βεβαίωση καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένους

– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά)

– Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχου

– Τρίμηνα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

– Απόδοση κλειδάριθμου

– Κατάσταση οφειλόμενων εισφορών

– Κατάσταση πληρωμένων αποδείξεων ασφαλισμένων

– Εκτύπωση ταχυπληρωμής

– Βεβαίωση περί μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

 

Πηγή

1

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

 • ΠΟΛ 1011/14-01-2015Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 • ΠΟΛ 1002/31-12-2014Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.
 • ΠΟΛ 1005/30-12-2014Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
 • ΠΟΛ 1004/02-01-2015Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.
 • ΠΟΛ 1003/31-12-2014Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
 • ΠΟΛ 1264/30-12-2014Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
 • ΠΟΛ 1261/22-12-2014Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)
 • ΠΟΛ 1260/19-12-2014Σχετικά με τη φορολογική κατοικία.
 • ΠΟΛ 1259/22-12-2014Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/ 17.02.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
 • ΠΟΛ 1255/11-12-2014Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων
 • ΠΟΛ 1254/11-12-2014Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυν ση Επίλυσης Διαφορών
 • ΠΟΛ 1252/10-12-2014Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του Ν. 2960/2001
 • ΠΟΛ 1229/20-11-2014Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13-3-1995 και ΠΟΛ. 1155/6-6-1995.
 • ΠΟΛ 1251/05-12-2014Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας
 • ΠΟΛ 1249/01-12-2014Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Δείτε όλες τις ΠΟΛ

ΚΕΕΛΠΝΟ - Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Το Ημερολόγιο του Λογιστή 2015
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
<< Ιανουάριος 2015 >>
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1 2 3 4
6 7 8 10 11
12 13 14 16 17 18
19 21 22 23 24 25
27 29 31
Newsletter