Νομική προστασία και για Ι.Χ.

0
600

Μπορεί οι περισσότεροι να προτιμούν το βασικό πακέτο ασφάλισης για το Ι.Χ. τους, όμως η Νομική Προστασία είναι μια προαιρετική κάλυψη που θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε δύσκολες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ασφαλιστικούς συμβούλους -με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή- η προαιρετική κάλυψη της Νομικής Προστασίας προτείνεται ανεπιφύλακτα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, καθώς είναι μία «ασπίδα» για τους ασφαλισμένους, αναφορικά με τις διαδικασίες των αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι ακόμα και στο Βασικό Πακέτο Ασφάλισης του αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, μπορεί να συμπεριληφθεί η Νομική Προστασία με μικρό πρόσθετο κόστος, αλλά με μεγάλο όφελος.
Με την εν λόγω λοιπόν κάλυψη, ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική όλα τα σχετικά έξοδα.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι σε ένα συμβόλαιο που περιλαμβάνει μόνο Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας τις συμπεριφοράς του ασφαλισμένου, ενώ με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας καλύπτεται και ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Επιπλέον, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της, έναν χώρο που η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να καλύψει.
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το ποσό που θα σας καλύψει η Νομική Προστασία, μπορεί να διαφέρει και ανάλογα με το πακέτο ασφάλισης που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα, ένα «βασικό» πακέτο μπορεί να καλύπτει λιγότερα χρήματα, σε σύγκριση με ένα πιο «πλήρες».