– Νομική Προστασίας

Το γραφείο μας σε συνεργασία με την ARAG Hellas προσφέρει ασφαλίσεις νομικής προστασίας.

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας με προγράμματα για την οικογένεια, τον επαγγελματία και την επιχείρηση, ασφαλίζει τον κίνδυνο μείωσης της περιουσίας του ασφαλισμένου συνεπεία ενδεχόμενων δαπανών που θα απαιτηθούν για δικαστικές ή εξώδικες νομικές ενέργειές του.

Αφορά στην κάλυψη όλων των αναγκαίων δικαστικών δαπανών και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών, δηλαδή των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων που δημιουργούνται κατά την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση μιας διαφοράς (π.χ. έξοδα κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές διορισμένων πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών, αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, συνολική νομική παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ.

Πρακτικά ο ασφαλισμένος Νομικής Προστασίας έχει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να παρεμποδίζεται από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος και την πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών. Η σημαντική κοινωνική προσφορά της Νομικής Προστασίας αναγνωρίζεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στη Δικαιοσύνη, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Ενδεικτικά τα προγράμματα αφορούν : Οικογένειας, Οχήματος και Οδηγού, Drones και Χειριστή αυτών, Διευθυντικών Στελεχών, Αιρετών Αξιωματούχων, Αστυνομικών, Δημοτικών αστυνομικών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Λιμενικών, Λογιστών Φοροτεχνικών, Μαιών – Μαιευτών, Πυροσβεστών, Στρατιωτικών, Υπαλλήλων Ιδιωτικού τομέα, Υπαλλήλων με Αστυνομικά Καθήκοντα, και πολλών επιπλέον εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μας ή και μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.