Με ένα κλικ θα βλέπουν οι ασφαλισμένοι αν έχουν ενεργό ασφαλιστήριο αυτοκινήτου και σε ποια εταιρία

0
501

Την εφαρμογή online επιβεβαίωσης ότι όντως οι κάτοχοι αυτοκινήτων και οχημάτων έχουν ενεργή ασφαλιστική κάλυψη και σε ποια εταιρία θέτει σε λειτουργία το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου.

Η σχετική εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την 1η Μαίου 2015 στην ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου www.hic.gr σε μια ευρύτερη προσπάθεια του να παταχτεί το φαινόμενο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, αλλά και των πλαστών ασφαλιστικών συμβολαίων .
Ο ασφαλισμένος θα αρκεί να βάλει στην σχετική φόρμα τον Αριθμό Κυκλοφορίας του οχήματος του και το ΑΦΜ και η σχετική εφαρμογή θα του εμφανίσει όλα τα στοιχεία του ασφαλιστήριου , δηλαδή εταιρία που έχει ασφαλιστεί , περίοδος ισχύς του και ποιες ασφαλιστικές καλύψεις αστικής ευθύνης έχει .
Άλλωστε το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου είναι η πληροφοριακή βάση μέσω της οποίας αντλούνται τα στοιχεία των διασταυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών με τις ασφαλιστικές εταιρίες για τoν εντοπισμό τόσο από την τροχαία όσο και από το Τaxisnet των ανασφάλιστων για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει ο νόμος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα.
Στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου είναι μέλη όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση οχημάτων και παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύνολο του στόλου σε αυτές ασφαλισμένων αυτοκινήτων .
Δείτε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες λειτουργούν στην Ελλάδα στην ασφάλιση αυτοκινήτων

Εξάλλου σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις της Εποπτικής Αρχής ΔΕΙΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος από πέρυσι η ανανέωση και η έκδοση ασφαλιστηρίου γίνεται ταυτόχρονα με την λήξη του προηγούμενου και με την άμεση πληρωμή των ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένων προκειμένου να είναι έγκυρο .

Πηγή.