«Λουκέτα» σε επιχειρήσεις που κλέβουν ΦΠΑ – Δείτε πότε και πως θα τιμωρούνται

0
516

Τα μεγάλα όπλα για την καταπολέμηση τριγωνικών συναλλαγών, που στόχο έχουν απλά την κλοπή ΦΠΑ επιστρατεύει η ΓΓΔΕ και γνωστοποιεί ότι εάν διαπιστώσει ότι μια επιχείρηση η οποία διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεν έχει υποβάλει για ένα χρόνο καμία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το επόμενο βήμα είναι να της απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ της, παίρνοντας τα «κλειδιά» της επιχείρησης.

 

Η απενεργοποίηση του ΑΦΜ για τις επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς το φαινόμενο των πλαστών- εικονικών τιμολογίων και οι απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με το στήσιμο μαϊμού εταιρειών έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας

Αν η επιχείρηση έχει μπει σε «μαύρη λίστα» άλλης χώρας ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, αν διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές για έναν χρόνο δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ ή για έναν χρόνο υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, τότε αυτομάτως το ΑΦΜ της επιχείρησης θα απενεργοποιείται.

Επίσης, το ΑΦΜ θα διαγράφεται όταν διαπιστώνεται πως ο φορολογούμενος δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια εφορία.

Παράλληλα, το ΑΦΜ θα απενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται πως η επιχείρηση έχει διαπράξει φοροδιαφυγή όσον αφορά στον ΦΠΑ (μη απόδοση του φόρου, ανακριβής συμψηφισμός κ.λπ.) ή αρνείται να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από τη φορολογική διοίκηση.

Με την διαγραφή του ΑΦΜ θα ακυρώνεται κάθε δυνατότητα συναλλαγής από την επιχείρηση!

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις η ΓΓΔΕ θα δίνει προθεσμία 10 ημερών στην επιχείρηση για να δώσει εξηγήσεις, στέλνοντας της έγγραφη προειδοποίηση αναστολής ΑΦΜ.

Πηγή