Λιγότερο ωφελημένη η μεσαία τάξη με το νέο φορολογικό

0
439

Νέα φορολογική κλίμακα και πλαφόν €300 σε συναλλαγές με μετρητά

μεσαία τάξη πάει… στον Παράδεισο» – κατά παράφραση του τίτλου της κλασσικής ιταλικής ταινίας για την εργατική τάξη. Η κατώτερη και η ανώτερη είναι αυτές που ωφελούνται στην… παρούσα ζωή, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η κυβέρνηση ομνύει στη «μεσαία τάξη», αλλά οι νέες διατάξεις ευνοούν κυρίως τα χαμηλά και τα μεγάλα εισοδήματα. Αντίθετα, οι ελαφρύνσεις  για τα μεσαία εισοδήματα είναι επουσιώδεις.

Με το ν/σ θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα, χαμηλώνει ο συντελεστής φόρου για επιχειρήσεις και μερίσματα, αυξάνεται το αφορολόγητο  για όσους έχουν παιδιά, ενώ μπαίνει πλαφόν 300 ευρώ στις συναλλαγές με μετρητά.

Οσον αφορά τις δαπάνες με «πλαστικό χρήμα» για το κτίσιμο του αφορολόγητου,  το όριο του 30% επί του εισοδήματος μειώνεται σε 20%, εφόσον οι φορολογούμενοι βαρύνονται με δάνεια τραπεζών, δαπάνες ενοικίου και φόρους ακινήτων.

Η πιο μεγάλη καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κατ’ αποκοπήν ετήσιου φόρου σε επιχειρήσεις που δημιουργούνται προς υλοποίηση  ξένων επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Ο συντελεστής φόρου επί των επιχειρηματικών κερδών μειώνεται από 28% σε 24% – όπως είχε προαναγγελθεί. Όμως η κυβέρνηση δεν υλοποίησε τελικά τις εξαγγελίες της για δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου: Η προκαταβολή μειώνεται μόλις κατά 5% (από 100% σε 95%).

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η θέσπιση κινήτρων για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που θα εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα επιχειρήσεων.

Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία  και παράλληλα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις, εισάγεται νέα πάγια ρύθμιση με αυξημένο αριθμό δόσεων, που ο αριθμός τους θα καθορίζεται βάσει σειράς κριτηρίων.

Η νέα κλίμακα

Οι νέες διατάξεις ενεργοποιούνται για τα εισοδήματα τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ            ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ
0-10.000   ευρώ               9%
10.001 – 20.000             22%
20.001 – 30.000              28%
30.001 – 40.000             36%
Ανω των 40.000             44%

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 του ΚΦΕ μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 810 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, σε 900 ευρώ για δύο, σε 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και σε 1.340 ευρώ για τέσσερα.

Οι ελαφρύνσεις

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ όπου αναλύονται οι διατάξεις του ν/σ:

Α. Βασικό πυλώνα των εισηγούμενων διατάξεων αποτελεί η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που τα τελευταία έτη επιβαρύνθηκαν σημαντικά, με την υιοθέτηση ευνοϊκότερων φορολογικών συντελεστών. Οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:

Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

-Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά.

– Μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

-Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

-Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζονται οι μειώσεις από το φόρο εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:

-Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

-Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

-Μείωση από 24% σε 13% του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα

Στο κυνήγι των επενδύσεων και της ανάπτυξης

Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

-Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

-Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως :

1. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

2. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους. 

sofokleusin.gr