Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος Ιντερσαλόνικα

0
654

Η Θεσσαλονίκη διαχρονικά έχει παίξει έναν σημαντικότατο ρόλο στα ασφαλιστικά δρώμενα της χώρας μας, δημιουργώντας ιστορικά τη δική της ασφαλιστική παράδοση. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν 100 χρόνια λειτουργούσαν στην Θεσσαλονίκη σχεδόν 50 Ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρίες, με καθοριστική συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της πόλης μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1917. Σήμερα παρά τo φαινόμενο ακραίου συγκεντρωτισμού προς την πρωτεύουσα που παρατηρείται στη χώρα μας, στην Θεσσαλονίκη εδρεύουν η Ιντερσαλόνικα Α.Ε.Γ.Α και η Ιντερσαλόνικα Ζωής, εταιρίες μέλη του μεγαλύτερου Ελληνικού Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Ομίλου. Τα προβλήματα που βιώνει ο κλάδος στην Θεσσαλονίκη είναι κοινά με τα προβλήματα όλης της χώρας και επικεντρώνονται στην δραματική μείωση του εισοδήματος του Έλληνα καταναλωτή τα τελευταία χρόνια, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την ραγδαία μείωση της ασφαλιστικής παραγωγής που δυστυχώς φαίνεται ότι συνεχίζεται και το 2016. 

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και δομικές θεσμικές αλλαγές, δημιούργησαν ένα νέο τοπίο στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Σε αυτό το νέο τοπίο η θέση και ο ρόλος της διαμεσολάβησης παραμένει και θα παραμένει πρωταγωνιστικός. Καθήκον των εταιριών που έχουν ξεκάθαρα συνδέσει το μέλλον τους με την διαμεσολάβηση, είναι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να παραμείνει στο επάγγελμα και να αναπτυχθεί η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται σήμερα. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει και οι ίδιοι να λάβουν τα μηνύματα των καιρών και να ορθολογίσουν την λειτουργία τους π.χ. με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.      

 Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια που προσωπικά δραστηριοποιούμαι έντονα στον ασφαλιστικό χώρο, θυμάμαι πάντα τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ οριακά άνω του 2% και μόνιμα μία συζήτηση για τους λόγους που το ποσοστό αυτό είναι περίπου 3 φορές μικρότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Ως πρωτεύων λόγος για το φαινόμενο αυτό θεωρώ  ότι είναι η τουλάχιστον «μη φιλική» αντιμετώπιση του θεσμού από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της χώρας, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρόσφατης ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/138/ΕΚ με τον νόμο 4364/2016 όπου ουσιαστικά προβλέφθηκε ρητός αποκλεισμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης από οποιαδήποτε συμμετοχή στο Ασφαλιστικό της χώρας. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τις ευθύνες συνολικά τις δικής μας αγοράς, που είχαν σαν αποτέλεσμα την βίαιη διακοπή λειτουργίας ενός μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών εταιριών, όλων των κλάδων, τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό τραυμάτισε βαθύτατα τον θεσμό και κλόνισε την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα θετική η εφαρμογή από 01/01/2016 του νέου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ που θα συμβάλει δραστικά στην ανάκτηση εμπιστοσύνης και στην θωράκιση του θεσμού.      

Πηγή : www.underwriter.gr