Κάθε μέρα 5.000 θύματα της υπερφορολόγησης

0
646

Του Σπύρου Δημητρέλη

Ούτε ένας ούτε δύο. Στους 4.889 ανέρχεται ο αριθμός των φορολογουμένων που κάθε ημέρα του έτους πνίγονται ταμειακά και οικονομικά γενικότερα επειδή η Εφορία λαμβάνει εναντίον τους κάποιο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις. Πρόκειται για τα θύματα της πολιτικής υπερφορολόγησης της κυβέρνησης, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή να αυξήσει δραματικά τη φορολογία σε κάθε πεδίο της οικονομίας και της αγοράς αντί να προχωρήσει σε γενναία περικοπή των κρατικών δαπανών με περιορισμό του κράτους.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια απολογιστική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι αποκαλυπτικά τού τι επικρατεί στις τάξεις όσων σηκώνουν ψηλά τα χέρια στην εισπρακτική επίθεση της Εφορίας.

Εντός του 2017 επιβλήθηκαν στους φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση συνολικά 1.784.491 μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ή διαφορετικά, όπως αναφέρθηκε, 4.889 κάθε ημέρα του περασμένου έτους. Η περαιτέρω ανάλυση αυτών των μέτρων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Από αυτά τα μέτρα τα 1.721.911 ήταν κατασχέσεις που επιβλήθηκαν στα χέρια τρίτων. Τι είδους κατασχέσεις είναι αυτές; Επιβάλλονται σε εισοδήματα ή απαιτήσεις των οφειλετών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι τα υπόλοιπα που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογουμένου, το εισόδημα από ενοίκια που εισπράττει ο οφειλέτης και βρίσκεται στα χέρια του ενοικιαστή ο οποίος “διατάσσεται” από την Εφορία να αποδίδει σε αυτήν το ενοίκιο αντί να το καταβάλει στον οφειλέτη εκμισθωτή, απαιτήσεις από πελάτες κ.ά.

Μάλιστα ο αριθμός των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων ήταν αυξημένος το 2017 σε σχέση με το 2016 κατά περίπου 200.000 ή 12,6% που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι αρχίζουν να ζουν με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς δεσμευμένους.

Ελήφθησαν παράλληλα 10.418 μέτρα διασφάλισης των απαιτήσεων του Δημοσίου από τους οφειλέτες με άνοιγμα σχετικών φακέλων οφειλών στις εφορίες που στη συνέχεια μετατρέπονται δικαστικά σε διαταγές πληρωμής. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προκειμένου να εισπράξει σημαντικά ποσά το Δημόσιο, κυρίως από μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής όπου έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα. Το 2015 άνοιξαν 5.488 φάκελοι, το 2016 ο αριθμός των φακέλων που άνοιξαν ανήλθαν σε 9.306.

Υποβλήθηκαν 1.592 αναφορές στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Οι αναφορές υποβάλλονται στην αρχή όταν έρχονται σε γνώση των φορολογικών αρχών πρακτικές με τις οποίες οι ελεγχόμενοι επιχείρησαν να “ξεπλύνουν” χρήματα τα οποία προέρχονται από φοροδιαφυγή. Το 2015 υποβλήθηκαν στην Αρχή 14.511 αναφορές, το 2016 ο αριθμός των αναφορών περιορίστηκε στις 2.491.

Πραγματοποιήθηκαν 4.103 εγγραφές υποθήκης σε ακίνητα των οφειλετών. Το συγκεκριμένο μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η οφειλή του Δημοσίου στην περίπτωση που τρίτος προχωρήσει σε πλειστηριασμό του ακινήτου.

Εκδόθηκαν 16.789 προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων το 2017 από την Eφορία. Ο αριθμός της έκδοσης προγραμμάτων πλειστηριασμών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Το 2015 εκδόθηκαν 16.379 προγράμματα, το 2016 αυξήθηκαν στα 18.005. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτου δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται και η σχετική διαδικασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η σχετική διαδικασία παραμένει ανενεργή καθώς το μέτρο του πλειστηριασμού είναι το έσχατο μέτρο που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση

Εκδόθηκαν 23.558 παραγγελίες κατάσχεσης. Η φορολογική διοίκηση καταφεύγει στη συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στη συνέχεια σε εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Το 2015 η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση 15.766 παραγγελιών κατάσχεσης και το 2016 εκδόθηκαν 28.476 παραγγελίες.

Ένας στους τρεις φορολογουμένους με οφειλή έως 2.000 ευρώ

Τις μαζικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο των απλήρωτων φόρων αναδεικνύουν ανάγλυφα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια απολογιστική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή έως 2.000 ευρώ και συγκεκριμένα:

– 525.758 φορολογούμενοι χρωστούν έως 10 ευρώ.

– 337.729 χρωστούν 10 έως 50 ευρώ.

– 1.338.423 φορολογούμενοι χρωστούν 50 έως 500 ευρώ.

– 968.710 φορολογούμενοι χρωστούν από 500 έως 2.000 ευρώ.

– Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται σε 4.068.857 και οι συνολικές οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν στο τέλος του 2017 στα 99,97 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα) ανήλθε το 2017 σε 1.744.115 (έναντι 1.647.771 το 2016) και ο αριθμός των Α.Φ.Μ. με ληξιπρόθεσμες οφειλές στους οποίους έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανήλθε το 2017 σε 1.050.077 (έναντι 839.056 το 2016). Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2017 σε 60% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους 2016 (50,9%) και υπέρβαση κατά 5,3% έναντι του ετήσιου στόχου (57,0%).

Προκειμένου να αρθούν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα πρέπει ο οφειλέτης είτε να εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του είτε να προχωρήσει σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης και να αποπληρώσει μέσω της αυτής τουλάχιστον το 25% έως 50%, ανάλογα με το είδος της ρύθμισης.

capital.gr