Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Interlife

0
483

Η Interlife  ΑΑΕΓΑ ιδρύθηκε και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη από το 1991 και εδώ και θα παραμείνει, παρότι οι εργασίες της επεκτείνονται σε μεγάλο βαθμό πανελλαδικώς. Σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν οι συνεργάτες Διαμεσολαβητές από Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και την επαρχία, οι ανάγκες των πελατών δεν διαφοροποιούνται, είναι ίδιες παντού. Αυτό που αλλάζει είναι η φύση των κινδύνων από περιοχή σε περιοχή. Η πλειοψηφία του κόσμου και στην Θεσσαλονίκη αναζητά περισσότερες καλύψεις στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια αλλά με όσο το δυνατόν λιγότερα ασφάλιστρα. Τα κριτήρια επιλογής Ασφαλιστικής Εταιρίας είναι τις περισσότερες φορές στη διακριτική ευχέρεια του διαμεσολαβητή. Ο ασφαλιζόμενος αυτόν γνωρίζει και εμπιστεύεται και αυτός είναι που αναλαμβάνει την ενημέρωσή του και προτείνει την κατάλληλη κάλυψη. 

Ο Δείκτης Ζημιών επηρεάζεται κυρίως από τη συχνότητά τους και δευτερευόντως από το ύψος της αποζημίωσης. Στη Θεσσαλονίκη η συχνότητα είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή της Αθήνας και ακόμη μικρότερη στην επαρχία. Αντιστρόφως ανάλογα κινείται το ύψος της αποζημίωσης. Οι Διαμεσολαβητές θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους σε υγιείς συνεργασίες με φερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρίες που αποδεικνύουν καθημερινά την ταχύτητά τους στην εξυπηρέτηση και κατ’ επέκταση στην πληρωμή Ζημιών.

Η οικονομική Κρίση στη χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια δημιούργησε τις συνθήκες πτώσης της Ασφαλιστικής Αγοράς. Πως είναι δυνατόν να ασφαλιστούν οχήματα όταν οι Έλληνες καταθέτουν πινακίδες ή επιλέγουν συνειδητά να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πληρωμής των ασφαλίστρων; Πως θα ασφαλιστούν μεταφορές όταν έχουν κλείσει επιχειρήσεις και έχουν μπλοκαριστεί οι εισαγωγές και οι εξαγωγές; Ποιος θα ασφαλίσει το σκάφος του όταν η οικονομική δυσπραγία τον αναγκάζει να το παροπλίσει? Είναι ξεκάθαρο τι δεν πάει καλά…

Οι on-line πωλήσεις όταν γίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, μπορεί να προσφέρουν ένα συνδυασμό χαμηλού, κατά κανόνα, ασφαλίστρου, σε συνδυασμό με μια ταχύτητα στη διεκπεραίωση του Συμβολαίου, όμως πάσχουν από ένα διαπιστωμένο έλλειμμα διαπροσωπικής επαφής, που στο χώρο της Ασφάλισης κρίνεται απαραίτητο για τον πελάτη. Όταν εμφανίζεται το πρόβλημα, ο πελάτης έχει ανάγκη να απευθυνθεί σε ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται, όχι σε ένα τηλεφωνητή. Στο συγκεκριμένο θέμα ότι ισχύει για την Αθήνα ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη.  Οι On-line  πωλήσεις πρέπει να γίνονται μέσω των δικτύων των διαμεσολαβητών που έχουν την δυνατότητα παροχής after sales service.

Οι Τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για το τι θα πουλήσουν…ενδιαφέρονται για το ύψος της προμήθειας που θα πάρουν από την πώληση ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Στα επιχειρηματικά projects των Τραπεζών, η πώληση Ασφαλιστικών Προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ως ένα μεγάλο Έσοδο. Κι αυτή η πώληση γίνεται με επαχθή τρόπο παραβιάζοντας τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Με αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται με μοχλό έναν μερικώς ενημερωμένο, -στην καλύτερη των περιπτώσεων- υπάλληλο ή ανενημέρωτο στα ασφαλιστικά υπάλληλο, που εμπλέκουν τον πελάτη σε Συμβόλαια με πολλά «ψιλά γράμματα» και αποτελούν, αναμφίβολα, μια πληγή για τον Ασφαλιστικό Κλάδο. Ο τραπεζικός υπάλληλος που διέθεσε το ασφαλιστικό προϊόν είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο πρόσωπο στη διαδικασία της απαίτησης αποζημίωσης ακόμη και την ώρα λειτουργίας της Τράπεζας. Το ερώτημα είναι βέβαια σε ποιον απευθύνεται ο ασφαλισμένος σε περίπτωση ατυχήματος; Βέβαια θα μπορούσαν οι ασφαλισμένοι μέσω bankassurance να φροντίσουν να μην εμπλέκονται σε ατυχήματα σε ώρες και μέρες αργίας των Τραπεζών….

Πηγή : www.underwriter.gr