Η φορολογία του αγροτικού εισοδήματος για το 2016 Τι ισχύει

0
417

Γιώργος Α. Κορομηλάς Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος με τους Ν. 4387/2016 και Ν. 4389/2016 για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα κατά τον προσδιορισμό του κέρδους τους, περιλαμβάνονται, εκτός από τα έσοδα που προέρχονται από την αγροτική παραγωγή, το σύνολο της βασικής ενίσχυσης του Πυλώνα Ι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές αποζημιώσεις δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν φορολογούνται.

Το καθαρό αγροτικό εισόδημα θα φορολογηθεί αυτοτελώς με την κλίμακα που φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και όχι πλέον με συντελεστή 13% ο οποίος καταργήθηκε, άρα το αγροτικό καθαρό εισόδημα δεν θα συναθροισθεί με τυχόν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αν λοιπόν για παράδειγμα ένας αγρότης έχει καθαρό εισόδημα από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 10.000 ευρώ, από μισθωτή εργασία 7.000 ευρώ και από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα 5.000 ευρώ τότε το άθροισμα της μισθωτής εργασίας και της άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας ύψους 12.000 ευρώ θα υπαχθεί σε φορολόγηση με την κλίμακα της μισθωτής εργασίας – συντάξεων και το ποσό των 10.000 ευρώ θα υπαχθεί αυτοτελώς σε φορολόγηση με την ίδια κλίμακα, δηλαδή δεν θα συναθροισθεί με τα λοιπά εισοδήματα.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση φόρου (έμμεσο αφορολόγητο) που έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αυτή ισχύει και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι, όταν αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου υπολογίζεται μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός χαρακτηρίζεται ως κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Επίσης στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για έναν αγρότη με δύο εξαρτώμενα τέκνα που δικαιούται μείωση φόρου ύψους 2.000 για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ η οποία μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 εισοδήματος πάνω από τις 20.000, παρατηρούμε ότι θα έχει μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, εφόσον το καθαρό φορολογητέο εισόδημά του είναι μέχρι 21.250 ευρώ, ενώ για καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από αυτό το ποσό θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι η οποία ξεκινάει από 38,64% για εισόδημα 30.000 ευρώ, 76,92% για εισόδημα 40.000 ευρώ, 112,31% για εισόδημα 50.000 ευρώ, 135,90% για εισόδημα 60.000 ευρώ, 152,75% για εισόδημα 70.000 ευρώ κ.λπ.

Με δεδομένη την αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τα ανωτέρω εισοδήματα και την αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου στο 100% τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι αγρότες μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων τους θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Πηγή : imerisia.gr