Η τηλεματική θα ελέγχει τον οδηγό και θα διαμορφώνει τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου

0
781

Η οδική συμπεριφορά του οδηγού μπορεί να αποτελέσει στο άμεσο μέλλον ένα σημαντικό κριτήριο βάση του οποίου οι ασφαλιστικές εταιρίες, παγκόσμια, θα μπορούν να ελέγχουν τους κινδύνους και να τιμολογούν ανάλογα τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου.

Ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμόζοντας τηλεματικές τεχνολογίες και υπό την προϋπόθεση ότι οι οδηγοί και οι κάτοχοι των αυτοκινήτων θα δέχονται τον έλεγχο της οδικής τους συμπεριφοράς , δίνουν την ευκαιρία στον οδηγό να μειώσει το κόστος των ασφαλίστρων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος και τα στοιχεία που θα έχει στην διάθεσή της η ασφαλιστική εταιρία, μέσω της τηλεματικής, θα μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα από υπολογιστικά συστήματα και τα ασφάλιστρα με βάση την οδική συμπεριφορά.
Eπιπλέον ένα ακόμα τρόπος που μπορεί στο μέλλον, σύμφωνα με τους ασφαλιστές, να διαμορφώνει τo ασφάλιστρo είναι και η χρήση του αυτοκινήτου. Δηλαδή ασφάλιση με το χιλιόμετρο. Όπου το κόστος του ασφαλίστρου μπορεί να διαμορφώνεται και με βάση την χρήση που κάνει ο ασφαλισμένος.
Ωστόσο σημειώνεται ότι οι βασικές παράμετροι μέσω των οποίων οι ασφαλιστικές εταιρίες διαμορφώνουν το ασφάλιστρο , με την αξιολόγηση του κινδύνου, θα παραμένουν σταθερές όπως είναι το μοντέλο του αυτοκίνητου, η περιοχή, το φύλο, η ηλικία του ασφαλισμένου κ.αλ