Η επόμενη μέρα μετά τον διορισμό επιτρόπου στην International Life

0
488

Μέχρι τότε και σύμφωνα με την απόφαση της Εποπτικής Αρχής οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες δεν θα κάνουν νέα συμβόλαια αλλά θα έχουν την διαχείριση των υφιστάμενων συμβολαίων μέχρι να υπάρξει η σχετική απόφαση του επιτρόπου.

Ως προς την εταιρία International Life Γενικών Ασφαλίσεων ο διορισμός επιτρόπου έγινε για το γεγονός ότι είναι διασυνδεδεμένη με την εταιρία των ασφαλίσεων ζωής, για την οποία λήφθηκε και η απόφαση, που αναφέρει ότι δεν καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διοίκηση της εταιρίας International Life, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει στην αγορά, είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Εθνική Ασφαλιστική προκειμένου να υπάρξει μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής .

Ωστόσο δεν υπήρξε κάποια κατάληξη και ίσως η απόφαση για τον διορισμό επιτρόπου να δώσει μία λύση στο θέμα αυτό .

Τελος ως για την Ιnternational Life Γενικών Ασφαλίσεων ο επίτροπος καλείται να υποβάλλει έκθεση για την κεφαλαιακή της επάρκεια, την οικονομική, διοικητική και οργανωτική της κατάσταση.

Πηγή : www.asfalisinet.gr