ΕΦΚΑ: Προσέξτε τις «παγίδες» και τα «μυστικά» για τις εισφορές και τις εκπτώσεις ανά κλάδο!

0
576
Γράφει: Μαίρη Λαμπαδίτη
 Το ύψος των εισφορών που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποσαφηνίζει η πρώτη εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Η κατώτατη εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με δραστηριότητα άνω 5ετίας ορίζεται στα 167,95 ευρώ το μήνα (117,22 ευρώ για σύνταξη, 40,73 ευρώ για υγεία και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ) και η ανώτατη στα 1.589,49 ευρώ (1.172,16 ευρώ για σύνταξη, 407,33 ευρώ για υγεία και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ).

Οι κατώτατες εισφορές για νέους επιστήμονες με δραστηριότητα 0-2 ετών ορίζονται στα 108,17 ευρώ το μήνα και 3-5 ετών στα 120,47 ευρώ.

Οι νέοι επιστήμονες με δραστηριότητα 0-5 έτη χρεώνονται διπλή ασφαλιστική οφειλή: α) από την μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα 2 έτη και 17% για τα επόμενα τρία αντί 20%) και β) από την μειωμένη κατώτατη βάση υπολογισμού (410,2 αντί 586 ευρώ). Επιστήμονας με δραστηριότητα 0-2 έτη ξεκινά με οφειλή τουλάχιστον 717,36 ευρώ το χρόνο.

Σημειώνουμε ότι έκπτωση αποτελεί ασφαλιστική οφειλή (δάνειο) το οποίο πρέπει να «επιστραφεί». Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 ετησίως, όταν το εισόδημα του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις 18.000 € και μέχρι την 15ετία.

Υποχρέωση για καταβολή εισφοράς έχουν εισοδήματα από: Επιχειρηματική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών, μέλη εταιρειών, Διαχειριστής ΙΚΕ, Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Μερίσματα ΑΕ και ΚΤΕΛ, Αγροτική δραστηριότητα, Μισθωτές υπηρεσίες, Αμοιβές μελών ΔΣ. Οι 9 πηγές ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες: Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα, Μισθωτές υπηρεσίες.

Βάση υπολογισμού είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας το προηγούμενο έτος (κατ αρχήν του 2015).

Οι «εκπτώσεις» 5%- 50% στις εισφορές των επιστημόνων (πρ. ΕΤΑΑ) την περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2020 εφαρμόζονται κλιμακωτά, μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που ξεπερνά τα 7.033 ευρώ (ή τα 4.922 ευρώ για τους νέους επιστήμονες).

Δηλαδή αν κάποιος έχει εισόδημα 18.000 δεν θα πάρει την έκπτωση 45% στο σύνολο της εισφοράς, αλλά κλιμακωτά για κάθε χιλιάρικο, πάνω από τα 7.033. Έτσι η εισφορά 414,25 ευρώ δεν μειώνεται κατά 186,41 ευρώ (45%) αλλά κατά 119,78 ευρώ.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού με διακριτό κωδικό εντολής 25 ψηφίων. Εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/16 θα εισπράττονται μέσω των υφιστάμενων συστημάτων.

Πηγή : www.nextdeal.gr