Επιστολές-βόμβες από την Εφορία, έρχεται τσουνάμι ελέγχων

0
669
Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν εκκρεμότητες με την εφορία, θα υποστούν τους επόμενους μήνες εξονυχιστικούς ελέγχους και θα χρειασθεί να “δικαιολογήσουν τα… αδικαιολόγητα” για αποφύγων τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων και να γλιτώσουν ανάλογα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Κατά κύματα φεύγουν αυτές τις μέρες  από τις εφορίες οι επιστολές-“βόμβες”, με τις οποίες οι φορολογούμενοι καλούνται να προσέλθουν για έλεγχο.

Μέχρι την επόμενη Τρίτη 8 Μαΐου, οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα της ΑΑΔΕ πρέπει να αδειάσουν τα συρτάρια τους, κοινοποιώντας όλες εντολές φορολογικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και παρέμεναν θαμμένες στα συρτάρια.

Το… τσουνάμι θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, στο τελευταίο διήμερο της προσθεσμίας.

‘Οπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ.1073/17/4/2018), μέχρι τις 8 Μαΐου πρέπει να κοινοποιηθούν όλες οι εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου (ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο εκκρεμών εντολών). Αλλιώς θα είναι άκυρες.

Κοινοποίηση σε 5 εργάσιμες

Βάσει των νέων διατάξεων, από τις 9 Μαΐου όλες οι εντολές ελέγχου πρέπει να κοινοποιούνται στον φορολογούμενο υποχρεωτικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους.

Η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2018, προβλέπει ότι «οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου, εφόσον δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση του άρθρου 14 του ΚΦΔ, κοινοποιούνται άμεσα – και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας». Οι 15 εργάσιμες μέρες συμπληρώνονται την 8η Μαΐου.

Όσοι λάβουν το ραβασάκι από την εφορία, ή κληθούν να το παραλάβουν από την οικεία ΔΟΥ, έχουν περιθώριο 30 ημερών να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να αποδεχτούν το πρόστιμο, το οποίο μπορεί να μειωθεί κατά 40%.

Ειδικότερα ο φορολογούμενος που θα λάβει εντολή ελέγχου μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση και να αποκαλύψει τα εισοδήματα που είχε αποκρύψει αρχικά. Στην περίπτωση που από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, η εφορία επιβάλει τα υψηλότερα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία και δεν περιορίζεται στο πρόστιμο της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Ο ελεγχόμενος φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το σύνολο του φόρου που θα καταλογιστεί, εντός 30 ημερών από τη βεβαίωση, ώστε να εξασφαλίσει έκπτωση 40% επί των προστίμων.

Η έκπτωση δεν ισχύει σε περιπτώσεις παρακρατούμενων φόρων όπως είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

Πότε και πώς μειώνονται τα πρόστιμα

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1019/2018/2/2/2018), η ελεγκτική αρχή καλεί κάθε πρόσφατα ελεγχθέντα φορολογούμενο να αποδεχθεί με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17.1.2018 ή την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού.

Ο ελεγχόμενος που θα την αποδεχτεί εξασφαλίζει την εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, με μείωση κατά 40% του επιβληθέντος προστίμου.

Η μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου θα εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών στις 17-1-2018 υποθέσεων, αλλά ως «εκκρεμείς» θεωρούνται οι υποθέσεις οι οποίες την 17η-1-2018:

– Εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

– Βρίσκονταν στη φάση κατά την οποία εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης.

– Είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

Στις περιπτώσεις υποθέσεων που ήταν εκκρεμείς την 17η-1-2018 η εφάπαξ πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για την εξασφάλιση της έκπτωσης του 40% επί των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων θα πρέπει να γίνει:

Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της εκκαθάρισης των προστίμων με βάση την επιεικέστερη διάταξη μεταξύ των νόμων 2532/1997 και 4174/2013, εφόσον η εκκαθάριση αυτή κοινοποιείται από 17-1-2018 και μετά.

Έως 16-2-2018 εφόσον η εκκαθάριση των προστίμων με βάση την επιεικέστερη διάταξη μεταξύ των νόμων 2532/1997 και 4174/2013 έχει κοινοποιηθεί έως 16-1-2018.

Εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ανέκκλητης αποδοχής, εφόσον η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί από την 1η-1-2018 και μετά.

sofokleusin.gr