Επίτροπο όρισε η ΤτΕ στην ασφαλιστική International Life

0
567

Τη δυνατότητα να μεταβιβαστεί σε άλλη εταιρεία το χαρτοφυλάκιο της International Life θα διερευνήσει ο Επίτροπος που διορίστηκε στον όμιλο με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίτροπος ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Περιστέρης και σύμφωνα με την απόφαση της ΤτΕ τοποθετήθηκε και στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου της International Life, δηλαδή τόσο στην International Life Ζωής όσο και στην International Life Γενικών Ασφαλίσεων.

Στην εταιρεία ζωής η απόφαση επιβλήθηκε λόγω του ότι δεν καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, ούτε το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο, ενώ στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων λόγω της διασύνδεσής της με την εταιρεία ζωής, που επηρεάζει τη χρηματοοικονομική της κατάσταση και τη φερεγγυότητά της.

Έργο του Επιτρόπου θα είναι αφενός να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και τη διαχείριση των ασφαλιστικών συμβολαίων, αλλά και να διερευνήσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου την πιθανότητα μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της International Life Ζωής. Αντίστοιχα στην εταιρεία International Life Γενικών Ασφαλίσεων, καλείται να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να υποβάλλει έκθεση για την κεφαλαιακή επάρκεια την οικονομική, διοικητική και οργανωτική της κατάσταση.

Πηγή