– ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΦΙΑ & E9

Εισέρχεστε στον παρακάτω σύνδεσμο, κάντε είσοδος στην εφαρμογή

και πληκτρολογήστε τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet.