Είμαι υποχρεωμένος να ασφαλίσω το στεγαστικό μου δάνειο; Και πού;

0
505

Η ασφάλιση στεγαστικού δανείου αποτελεί υποχρέωση για κάθε δανειολήπτη από οποιαδήποτε τράπεζα και αποτελεί όρο του δανείου.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν θεωρείται νομική υποχρέωση, είναι όμως συνήθης πρακτική των τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν στεγαστικά δάνεια να ασφαλίζουν τους δανειολήπτες, ώστε σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου οι δανειακές υποχρεώσεις να διασφαλίζονται μέσω ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Είναι γεγονός πως οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν αποκλειστική συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό δε σημαίνει, όμως, πως ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος, βάσει νόμου, να ασφαλίσει το ακίνητό του στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της εκάστοτε τράπεζας, εκτός αν αναφέρεται στους όρους του δανείου. Αντίθετα ως καταναλωτής, είναι ελεύθερος, έπειτα από έρευνα αγοράς να διαλέξει μόνος του ασφαλιστική εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι θα επιλέξει ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει τις καλύψεις τις οποίες απαιτεί η τράπεζα. Στο ασφαλιστήριο δε, θα πρέπει να αναγραφεί ότι δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι η ενεχυρούχος τράπεζα που του έχει δώσει το δάνειο.

Υποχρεωτικές για κάθε ασφάλιση στεγαστικού δανείου αποτελούν οι καλύψεις ασφάλισης κατοικίας σε σεισμό και πυρκαγιά.

Κάποιες επιπλέον καλύψεις οι οποίες μπορεί να ζητηθούν από ορισμένες τράπεζες είναι η κάλυψη από διαρροή/θραύση σωληνώσεων, από καιρικά φαινόμενα, κ.α οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση.

Επιλέξτε, λοιπόν, ελεύθερα την ασφαλιστική εταιρεία της αρεσκείας σας και το πρόγραμμα που σας συμφέρει για την ασφάλιση του στεγαστικού σας δανείου χωρίς κανένα περιορισμό από την τράπεζα στην οποία συνάψατε την δανειακή σας σύμβαση, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερα και την δανειακή σύμβαση και τον εαυτό σας.

Πηγή : www.news.gr