Δουλεύουμε 180 ήμερες τον χρόνο για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές

0
471

Για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία θα δουλέψουμε 180 ημέρες το φέτος (από τις 365 όλου του χρόνου), υπολογίζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Τις 73 εργαζόμαστε για να πληρώσουμε έμμεσους φόρους, τις 46 για άμεσους φόρους και τις 61 ημέρες για κοινωνικές εισφορές.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η ετήσια μελέτης του ΚΕΦίΜ σχετικά με την “Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας”, την πρώτη δηλαδή ημέρα του χρόνου χωρίς υποχρεώσεις  προς το δημόσιο. Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η πρώτη μέρα του χρόνου που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το εισόδημά τους. Για το 2019, το ΚΕΦίΜ υπολογίζει ως Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας την 30η Ιουνίου. Ειδικότερα τα κυρία ευρήματα της μελέτης είναι τα εξής:

-Για 180 από τις 365 μέρες του χρόνου θα εργαζόμαστε φέτος για το κράτος.
-Το 2019 θα δουλέψουμε 73 ημέρες για έμμεσους φόρους, 46 για άμεσους και 61 για κοινωνικές εισφορές
-Η  επίδοση  της  Ελλάδας  είναι  η  τέταρτη  χειρότερη  μεταξύ  των  χωρών  της  ΕΕ,  ενώ  οι  Έλληνες το 2018 ήταν οι πιο δυσαρεστημένοι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς τη φορολογική επιβάρυνση που υφίστανται
-Κάθε  χρόνο  από  το  2009  και  μετά  προστίθενται  κατά  μέσο  όρο  3,5  επιπλέον  ημέρες  εργασίας του μέσου πολίτη για το κράτος
-Η συνολική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές (78 δις το 2019) είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό που καταβάλλουν τα νοικοκυριά (42 δις το 2017) για την -Σύμφωνα  με  τον  Προϋπολογισμό  του  2019,  τα  συνολικά  φορολογικά  έσοδα  φέτος  προβλέπεται να ανέλθουν στα €78 δις. Από αυτά, τα €31,4 δις αφορούν έμμεσους φόρους, τα €19,7 δις αφορούν άμεσους φόρους, ενώ €26,4 δις αντιστοιχούν σε κοινωνικές εισφορές. Οι φόροι επί του κεφαλαίου ανέρχονται στα €163 εκ. Το διαθέσιμο Καθαρό Εθνικό Εισόδημα για το 2019 προβλέπεται να ανέλθει στα €158 δις.
-Από τη διαίρεση των φορολογικών εσόδων με το καθαρό εθνικό εισόδημα, προκύπτει ότι οι Έλληνες και Ελληνίδες θα πρέπει φέτος να εργαστούν 180 ημέρες για το κράτος, ή με άλλα λόγια πως η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2019 θα είναι η 30η Ιουνίου.
-Ο μέσος όρος ετήσιων δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών για την κάλυψη των βασικών αναγκών (διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινωνίες ανέρχεται σε 42 δις ευρώ, την ίδια ώρα που η συνολική φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων αγγίζει τα 78 δις ευρώ.

capital.gr