Διπλό όφελος για τους επαγγελματίες από τη νέα φορο-κλίμακα

0
482

Tου Σπύρου Δημητρέλη

Μπορεί το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες να καθυστερήσει λίγο, αλλά θα είναι διπλό. Ο λόγος; Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Από τον Ιανουάριο τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων θα φορολογούνται με νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα έχει εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος. Ο συντελεστής για το συγκεκριμένο τμήμα εισοδήματος αλλά και έως 20.000 ευρώ είναι σήμερα 22%.

Η νέα φορολογική κλίμακα θα τεθεί σε ισχύ από τα εισοδήματα του 2020. Ενώ όμως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν ελάφρυνση από τον Ιανουάριο μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν όφελος από το 2021. Αυτό θα γίνει διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 το 2021. Το όφελος, όμως, θα είναι διπλό καθώς θα συμψηφίσουν την προκαταβολή φόρου 100% που θα τους γίνει για τη χρήση 2020 με το εκκαθαριστικό για τα φετινά εισοδήματα. Η προκαταβολή θα υπολογιστεί με βάση τον φόρο που θα προκύψει από τη σημερινή κλίμακα, δηλαδή θα είναι υψηλότερη από τον φόρο που θα υπολογιστεί με την κλίμακα του 2021.

Μερικά παραδείγματα θα κάνουν πιο κατανοητή τη διαφορά. Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ετήσια καθαρά έσοδα ύψους 10.000 ευρώ. Με το εκκαθαριστικό του 2020 θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος ύψους 2.200 ευρώ καθώς και προκαταβολή φόρου 100%, δηλαδή άλλα 2.200 ευρώ. Θα πληρώσει όμως 2.200 ευρώ διότι θα αφαιρεθεί η προκαταβολή φόρου ύψους 2.200 ευρώ που βεβαιώθηκε με το εκκαθαριστικό του 2019. Το 2021 θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος ύψους 900 ευρώ καθώς και προκαταβολή φόρου εισοδήματος 100%, δηλαδή άλλων 900 ευρώ και συνολικά 1.800 ευρώ. Ωστόσο, θα του αφαιρεθεί η προκαταβολή 2.200 ευρώ που είχε βεβαιωθεί με το προηγούμενο εκκαθαριστικό. Έτσι θα λάβει επιστροφή φόρου ύψους 400 ευρώ. Στην πράξη η συνολική ελάφρυνση που θα έχει με το εκκαθαριστικό του 2021 θα είναι της τάξης των 2.600 ευρώ.

Άλλο παράδειγμα. Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ετήσιο εισόδημα ύψους 20.000 ευρώ. Στο εκκαθαριστικό του 2020 θα του βεβαιωθεί φόρος εισοδήματος 4.400 ευρώ και προκαταβολή φόρου 4.400 ευρώ. Αλλά θα του αφαιρεθεί το ποσό των 4.400 ευρώ που του βεβαιώθηκε ως προκαταβολή με το εκκαθαριστικό του 2019. Στο εκκαθαριστικό του 2021 θα του βεβαιωθεί φόρος εισοδήματος 3.100 ευρώ καθώς και προκαταβολή φόρου 100%, δηλαδή άλλα 3.100 ευρώ. Συνολικά 6.200 ευρώ. Θα του αφαιρεθεί από το ποσό αυτό η προκαταβολή φόρου 4.400 ευρώ και έτσι θα προκύψει καθαρή οφειλή 1.800 ευρώ. Η συνολική ελάφρυνση 2.600 ευρώ.

capital.gr