Διαβάστε την πρόταση ΟΑΣΕ για το θέμα της International Life

0
453

Ήδη με προηγούμενες ανακοινώσεις μας έχουμε ενημερώσει ότι από τους σχετικούς ελέγχους της ΤτΕ, για την ετοιμότητα των ασφαλιστικών εταιριών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στην εφαρμογή του solvency II, η εταιρία INTERNATIONAL LIFE δεν διαθέτει τα απαιτούμενα αποθεματικά.

Εδώ και καιρό εκκρεμεί το θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο αν δεν επιλυθεί θα μειώσει την αξιοπιστία της Ιδιωτικής Ασφάλισης, θα επιβαρύνει ασφαλισμένους με οικονομική ζημιά και θα κοστίσει στους εργαζόμενους τις θέσεις εργασίας τους. Ήδη με την καθυστέρηση που υπάρχει επιτείνεται η ανησυχία των ασφαλισμένων και των εργαζομένων

Παράλληλα θεωρούμε ότι τόσο η ΤτΕ όσο και η πολιτεία οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε θεσμικό περιθώριο παρέμβασής τους προκειμένου να μην βιώσουμε για άλλη μια φορά τα αρνητικά φαινόμενα ανακλήσεων αδειών.

Οι  μέχρι τώρα ενέργειες που έγιναν ήταν η τοποθέτηση Επιτρόπου από την ΤτΕ στην εταιρία και η έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης τμήματος του χαρτοφυλακίου της στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Διαδικασία που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,  έχει παγώσει, προφανώς διότι ενέχει κινδύνους και δεν είναι η καταλληλότερη λύση.

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά δεν λύνεται με την συμμετοχή όλων των εταιριών της και καθυστερεί. Καλούμε την ΕΑΕΕ να εξετάσει την πρόταση της ΟΑΣΕ και εφόσον αιτιολογημένα δεν την απορρίψει, να πιέσει τα μέλη της  προς την κατεύθυνση υλοποίησής της, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των ευθυνών της, όπως εξάλλου κάνει σε θέματα μικρότερης σημασίας.

Η λύση που προτείνει η ΟΑΣΕ είναι βιώσιμη και δοκιμασμένη. Αν εφαρμοστεί θα μπορούσε πολύ γρήγορα και χωρίς προβλήματα να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των συμβολαίων της εταιρίας αυτής και να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοί της, χωρίς να επιβαρυνθούν ενδεχομένως σημαντικά, τα αποτελέσματα μιας εταιρίας ενόψει solvency II.

Επαναλαμβάνουμε και δημόσια ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν τον κλάδο Ζωής θα πρέπει:

1. Να αναλάβουν, αναλογικά με την παραγωγή τους, μέρος των υποχρεώσεων του χαρτοφυλακίου της INTERNATIONAL.

2. Να ορίσουν μία εταιρία που θα τα διαχειρίζεται για λόγους ενιαίας μηχανογραφικής και υπαλληλικής εξυπηρέτησης, και

3. Να επωμισθούν ένα μικρό μέρος από πιθανή συνολική ζημιά είτε να επωφεληθούν ανάλογο μέρος πιθανών μελλοντικών κερδών αυτού του χαρτοφυλακίου.

Με τον τρόπο αυτό κανείς δεν θα χάσει. Αντίθετα θα αποδείξουν οι ασφαλιστικές εταιρίες ότι και ικανές είναι και την διάθεση έχουν να προστατέψουν την φήμη του θεσμού αλλά κυρίως τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους του κλάδου.

Πηγή : www.insurancedaily.gr